zaterdag 2 juli 2016

Betty Boop for Brave Quilters at Pink Doxies

  
12 x 12 inch block. Raw edge appliqueI have changed my emailaddress and the name of the blog. Someone used my emailadress and I got strange emails.  Sorry for all my Google+ folowers.

Ik heb mijn email en de naam vaan mijn blog veranderd. Iemand gebruikte mijn email en ik kreeg vreemde emails. Sorry voor al mijn Google+ volgers.

We have been in France for two weeks. We enjoyed the nice weather with minor clouds and rain and nice walks through the field and woods of The Ardennes. We had a nice dinner with an old friend who celebrated his 90th birthday in good health!!

We zijn twee weken in Frankrijk geweest.Niet teveel wolken en regen dus konden we heerlijk wandelen door de velden en bossen van de Ardennen. We hebben gezellig gegeten met een oude vriend die zijn negentigste verjaardag vierde in goede gezondheid.

12 x 12 inch block  No  raw edge and not perfect at all!

I took some sewing stuff with me. My husband awakes always in the night and reads for at least two hours before sleeping again. So he will be in bed until ten o'clock. I am an early riser so I have some hours to sew! I had a sandwiched whole clothe with me to quilt with fmq patterns. And I had pink, red, yellow and black cotton with me to applique Betty Boops.
First of all I collected a lot of Betty Boops pictures with Google. I prefer sexy Betty Boops! The design of the quilt is made with EQ7 and  Betty Boop pictures were pasted on the white blocks with Paint. I fnd out this week how to set pictures in a block with EQ7. Of course it is very easy (when you know how!)

Ik heb wat naaiwerk meegenomen naar Frankrijk. Mijn man wordt midden in d nacht wakker en gaat dan lezen. Hij is dan niet voor tienen uit bed, zeker niet op vakantie. Ik ben altijd vroeg uit de veren, dus kan ik een paar uurtjes rustig werken. I heb een kleine whole cloth meegenomen om te quilten uit de vrije hand. Verder had ik rode, rose, gele en zwarte katoen bij me om Betty Boops te appliqueren.
Daaarvoor had ik een helleboel Betty Boops verzameld. Ik vind de sexy Betty Boops het leukst!. Ik heb een design met witte blokken voor de quilt gemaakt met EQ7. De Betty Boops plaatjes zijn toegevoegd met Paint. Inmiddels kan ik het ook met EQ7, dat is erg makkelijk natuurijk (als je het eenmaal weet!)


Design with IQ and Paint. That was not the challenge.

It was not that difficult to design with EQ-7
Part of the June Challenge of  Pink /Doxies


In a next post I will tell how I made the applique blocks.

In een volgende post, vertel ik over de Betty Boop blokken.The centerpart of my whole cloth is finished.Feel free to download my patterns. You are only allowed to use them for yourself and not for commercial use . When you use my patterns, please mention my name and link in your post to the patterns. I will be pleased to recieve a picture of your work with my patterns, so I can link to your post..

Deze patronen zijn gratis te downlooaden voor eigen, niet commercieel, gebruik. Als je mijn patronen gebruikt, vermeld dan mijn naam en link in je blogbericht naar de patronen op mijn blog. Ik zou het leuk vinden een foto van je werk met mijn patronen te ontvangen, zodat ik een link naar jouw berichtje kan plaatsen.
So nice of you to stopping by. Feel free to leave a  comment. I love it.

Fijn dat u langs kwam. Ik waardeer het als u een bericht achter laat..

Love from Amsterdam and keep sewing


donderdag 9 juni 2016

Mice for the owl quilt

Three new mouse pattterns

Finaly it is summer! We had a nice weekend in the Eifel, Germany. with nice walks between heavy thunderstorms. They prevent us to see the vulcano lakes, but we visited 'crime city'  Hillesheim instead. where we enjoyed a luch at 'Caf'e  Sherlock' in the Crime House. This cafe with all the murdr attributes, posters, statues, books crime menu is so fun and they have delicious coffee and cake too.

Eindelijk is het zomer. We hebben een heerlijk weekend gehad in de Eifel in Duitsland  We hebben er gewandeld  tussen de onweersbuien door. We hebben daardoor de vulkaanmeertjes niet bereikt, maar daardoor zijn we wel in  'misdaadstad'  Hillesheim geweest. We hebben er heerlijk gelunched in cafe 'Sherlock'  Tussen de beelden, misdaaadattributen, posters, boeken ....  Gelukkig hadden ze ook heerlijke koffie en gebak.
Small vulcano lakes in the Eifel
Small vulcano lakes in the Eifel

Caf;e ' Sherlock'  in Hillesheim
Enough to see at your table!

I have been busy with Matisse inspired mini's, but I had to test some mice blocks laying next to my sewing machine since April. I designed the patterns for my owl quilt. The owl pattern is already tested and publishedin this post. Yesterday I finaly tested the mices and they are cute! I made some minor changes in the patterns and they are ready to publish. they are ready to publish. I made patterns for 4, 5, 6, 8 and 10 inch blocks.

Ik ben druk geweest met door Matisse mini's. Maar naast mijn machine lagen al die tijd de patroontjes van de muizen voor deze uiltjes quilt. De uil was al getest en het patroon kan gedownload worden van dit bericht, maar de muizenmoesten nog. Ik vind deze muisjes zelf schattig! Het patroon is ook klaar om gepublicerd te worden. De muizenblokken zijn van 4 tot 10 inch groot.

Bijschrift toevoegenThe design of my owl quilt


mouse1                          mouse 2                        mouse 3

Download:  4, 5, 6, 8 and 10 inch patterns


I do not know why but I love to design mice. You find the patterns on the free pattern page.

Ik weet niet waarom, maar ik maak graag patronen met muizen. Ze staan op mijn patronenpagina.


Feel free to download my patterns. You are only allowed to use them for yourself and not for commercial use . When you use my patterns, please mention my name and link in your post to the patterns. I will be pleased to recieve a picture of your work with my patterns, so I can link to your post..

Deze patronen zijn gratis te downlooaden voor eigen, niet commercieel, gebruik. Als je mijn patronen gebruikt, vermeld dan mijn naam en link in je blogbericht naar de patronen op mijn blog. Ik zou het leuk vinden een foto van je werk met mijn patronen te ontvangen, zodat ik een link naar jouw berichtje kan plaatsen.
So nice of you to stopping by. Feel free to leave a  comment. I love it.

Fijn dat u langs kwam. Ik waardeer het als u een bericht achter laat..

Love from Amsterdam and keep sewingzaterdag 4 juni 2016

Brave Quilters at Pink Doxies.

Just a short post to link up with Pink Doxies June Brave Quilter link up. 
Since a long time I love Betty Boop and I want to sew a quilt with Betty Boop blocks. I love paper piecing and designing my own patterns. But I do not think I like paper pieced Betty Boops. She is to delicate to paper piece. So I need to appliqué Betty Boop, but I happen to hate appliqué with tiny pieces. So when I want to have a quilt with a lot of Betty Boop blocks, I need to  find out the right way to appliqué Betty and learn how to do it.
So this month I will sew for the Brave Quilters party at Pink Doxies a block with an appliqué of Betty Boop and design my Betty Boop Quilt with EQ. So I need to master designing a qult with appliqué blocks too!  Quite a challenge for a month!!

Een kort berichtje om mee te doen aan de Juni Brave Quilter link up van Pink Doxies.
Ik ben al heel lang gek van Betty Boop and ik wil graag een quilt naaien met Betty Boop blokken. Ik ben een beetje verslaafd aan paper piecing, maar Betty Boop is niet geschikt om te paper piecen volgens mij. Te fijn.  Ik vind dat ik Betty moet appliqueren, maar dat vind ik helemal niet leuk met die kleine stukjes!! Welke techniek is het beste? Dus als ik een Betty Boop quilt wil maken moet ik uitvinden wat de beste manier is de blokken te maken en die methode onder de knie te krijgen. Ook moet ik uitvinden hoe ik met EQ een ontwerp maak met dit soort blokken! Een hele uitdaging voor een maand.Maartje Quilt

maandag 30 mei 2016

Matisse did not cut out snails!!!

Matisse: cut out snail and embroidery shapes
knipselslak en -borduur vormen
Maatisse's snail.

Still busy with Matisse. The above collage is called 'Snail' and is a hugh collage: 110 x 110 inch! I have a book for my grandchildren. It explains with a lot of pictures why and how Matisse made his cut out collages. There are a few pictures of a snail. The snail disappaers at the end of the book, because Matisse says:"I do not want the snail in my collage. I am the snail and my hospital bed is my house" I thought the cut out snail in the book was made by Matisse, but the author of the book made that cut out. The only snail Matisse made is the collage above!  I loved the snail of the book so much, so I made min's with the snail.

Nog steeds druk met Matisse.  Bovenstaande collage van Matisse heet: "Slak". Ik heb een boek van het Stedelijk Museum voor mijn kleinkinderen. In het boek wordt uitgelegd hoe en waarom Matisse zijn knipselcollages maakte. In het verhaal komen afbeeldingen van een geknipte slak voor. De slak verdwijnt aan het eind van het boek. Matisse zegt, dat de slak weg moet, omdat hij zelf de slak is met zijn ziekenhuisbed als huis. Ik dacht echt dat Matisse de slak zelf geknipt had, maar hij heeft alleen bovenstaande slak gemaakt . Ik vond de slak van het boek zo mooi, dat ik toch mini's van heb gemaakt.
I love this blue fabric, for applique like this it is perfect.
I love the little apples popping up in the fmq.

Matisse plants-apple fmq. Plants may differ in form, size and scale.

When I was browsing for more snails  by Matisse, I could not find anyone. The only snail made by Matisse is the above big, big collage. Now I realise that is why the snail in the book had to disappear before Matisse finished the collage! Too late I made two more 'Matisse snail' mini's!!

Toen ik naar meer afbeeldingen van slakken van Matisse zocht,, kon ik er geen vinden, behalve de enorme collage hieirboven, die Matisse 'Slak'noemde. Nu realiseer ik me dat dat de reden is, waarom de slak in het boek moet verdwijnen voor Matisse zijn collage in het boek af had!!! Te laar! Ik heb al twee andere Matisse slakmini's gemaakt.I used the pattern of the blue fabric for the quilting

The quilting: little snails.
I promished a follower to test the mice patterns for my owl quilt. I printed the patterns for 4 inch blocks. So these mini's were the last Matisse mini's for a while. I want to applique Betty Boops too!

Ik heb een volger beloofd de muizen patronen voor de uil quilt te testen. Ik heb depatronen uitgeprint voor blokken van 4 inch. Daarom zijn deze Matisse mini's voorlopig de laatste. Ik wil ook Betty Boops appliqueren. 


Feel free to download my patterns. You are only allowed to use them for yourself and not for commercial use . When you use my patterns, please mention my name and link in your post to the patterns. I will be pleased to recieve a picture of your work with my patterns, so I can link to your post..

Deze patronen zijn gratis te downlooaden voor eigen, niet commercieel, gebruik. Als je mijn patronen gebruikt, vermeld dan mijn naam en link in je blogbericht naar de patronen op mijn blog. Ik zou het leuk vinden een foto van je werk met mijn patronen te ontvangen, zodat ik een link naar jouw berichtje kan plaatsen.
So nice of you to stopping by. Feel free to leave a  comment. I love it.

Fijn dat u langs kwam. Ik waardeer het als u een bericht achter laat..

Love from Amsterdam and keep sewing
maandag 23 mei 2016

Matisse again: His parakeetInspired by Matisse's Parakeet
It was fun to participate in the Art blog hop of Alida of Tweety loves quilting blog.  I saw art pieces of  'fiber artists' and even laughed with Betty Boop. For me the perfect finish and a sign to take it not too seriously.

Het was leuk om deel te nemen aan de Kunst blog hop van Alida's: Tweety loves quilting blog. Ik zag prachtige quiltjes van 'textiel kunstenaressen' en heb zelfs gelachen om de bijdrage van Joan met Betty Boop. Voor mij was dat de perfecte afsluiting van de blog hop. Het was voor mij een teken alles niet te serieus te nemen.
Watching a movie is serious business!!!

It was fun to see that more quilters are inspired by Matisse and they have their own interpretations. So beautiful!!
It has been a busy twoo weeks with little Kate in hospital again. She is all right now, so when my two eldest granddaughters were with us last weekend, little Kate stayed the night as well! All three granddaughters together. That does not happen often.
When Kate was asleep, I read with my two eldest granddaughters in a book for children about Matisse: The Parakeet, the mermaid and the snail. It is about how Matisse made this art pieces and what happened with the snail. At the end of the book, the snail disappears and Matisse says: No snail, I am the snail and my bed is the house on my back! I love the shapes of  the parakeet, the snail and the apples. So I have to cut parakeets out of my paper piecing testing fabrics, So far I finished two mini's.


Het was leuk om te zien dat meerdere quilters geinspireerd zijn door Matisse en hun interpretaties te zien. Prachtig. De afsluiting van de week met Betty Boop was perfect. Een teken om het allemaal niet te serieus te nemen.
Het waren twee drukke weken met kleine Kate weer even in het ziekenhuis. Het gaat weer goed met haar. Toen vorig weekend mijn twee oudste kleindochters bij me waren heeft ze zelfs hier een nachtje geslapen! Toen ze sliep, las ik met mijn twee oudsten het boek  De parkiet, de zeemeermin en de slak voor. Het boek legt hun uit hoe hij Matisse zijn collages maakte en wat er met de slak gebeurd is. De slak verdwijnt aan het eind van het boek, omdat Matisse zegt: Ik ben de slak en het bed is een huis om mijn rug.
Ik vind de vormen van de parkiet, the appels en de slakken zo mooi dat ik deze vormen geknipt hebt uit de lapjes waar ik normaal mijn paper piecing patronen mee test. Tot nu toe heb ik twee mini's gemaakt.

The parakeet are sitting on a brench and surrounded mostly by Matisse plant meandering.

Applique with three rows of stright line stitching.

Feel free to download my patterns. You are only allowed to use them for yourself and not for commercial use . When you use my patterns, please mention my name and link in your post to the patterns. I will be pleased to recieve a picture of your work with my patterns, so I can link to your post..

Deze patronen zijn gratis te downlooaden voor eigen, niet commercieel, gebruik. Als je mijn patronen gebruikt, vermeld dan mijn naam en link in je blogbericht naar de patronen op mijn blog. Ik zou het leuk vinden een foto van je werk met mijn patronen te ontvangen, zodat ik een link naar jouw berichtje kan plaatsen.
So nice of you to stopping by. Feel free to leave a  comment. I love it.

Fijn dat u langs kwam. Ik waardeer het als u een bericht achter laat..

Love from Amsterdam and keep sewing

zondag 8 mei 2016

The pitcher and the knives

Matisse: The pitcher and the knives

Last summer there was an exhibition with collages of the paper cuts of the  French artist Henri Matisse.  You saw posters with his collage 'The Oasis' all over Amsterdam.  I was impressed and inspired by his work and made for my sketchbook a few mini's with his bright colors.
When Alida asked me to participate in her 'Art with Fabric blog hop'  I knew the artist would be Matisse again. His paper cut outs are so colorful and fun! I love the shapes, the colors and compositions of his collages.

Vorig jaar zomer was er een tentoonstelling van de knipselcollages van Henri Matisse. In heel Amsterdam hingen posters van zijn kleurrijke collage: Oase. Je kon het niet missen. Ik was geinspireerd door zijn werk en maakte verschillende mini;s voor mijn schetsboek. Toen Alida mij vroeg deel te nemen aan haar  'Art with fabric blog hop' was het voor mij duidelijk dat de artiest weer Matisse zou zijn. Ik hou van de kleuren, vormen en composities van zijn collages.

  'The Oasis' of Matisse' with his plant shapes. Last summer this poster  all over Amsterdam made me smile a lot !!

I am 'pleasant addicted' to paper piecing, but Matisse is for me raw edge applique and free motion quilting. I love the shapes of the pitcher and the woman. These shapes  are so strong! I used them for two mini's. Matisse used to dye his sheets of paper, so I used 'home dyed' fabric scraps. With a blanket stitch I aplliqued the pink pitcher, but for me that is not Matisse style. The purple woman is appliqued with three lines of straight stitches, for me that's more Matisse. I decided to embroider the plants. The fmq pattern is a meandering with Matisse plants. The size of the plants are not equal, just like Matisse's cut outs.

Ik ben prettig verslaafd aan paper piecing, maar Matisse is voor mij raw edge appliceren  en quilten uit de vrije hand.  Ik vind de vormen van de messenwerper en de vrouw zo sterk in deze collage daarom gebruikte ik ze voor twee mini's. Matisse verfde de blaadjes waaruit hij de vormen knipte zelf en ik gebruikte katoen dat ik zelf geverfd heb uit mijn doos met restjes. De rose werper heb ik met een festonsteek genaaid, maar dat vind ik toch niet typisch Matisse. De paarse vrouw heb ik met drie lijnen rechte steken vastgestikt en dat is meer Matisse. Het quilten is een soort meanderen met plant figuren van Matisse in verschillende grootte, zoals ook de plantjes op dit werk van Matisse.


The pitcher ......
...........and his knives!
The pitcher and his knives

Meandering with Matisse's plants. I hope the quilting
coatches the eye to  
Combinations of plants and other shapes of cut outs make beautiful fms too. You find them in this Matisse post with other Matisse's mini's. I always try to find shapes when I look to quilts with meandering. That is why I try to sew meandering with mtching shapes when I quilt.

Combinaties van Matisse's planten en andere knipselvormen geven ook prachtige patronen om uit de vrije hand te quilten, Ik gebruikte deze voor Matisse mini's in dit bericht. Ik vind het altijd leuk om in en quilt allerlei vormen te ontdekken  Daarom probeer ik altijd bijpassende vormen in mijn meander patronen te verstoppen.I'm so curious to see which artists inspired the other participants of the 'Art with Fabric blog hop'. I'm sure all 'Art pieces' are beautifull. Please visit the other participants to see their work.
Thanks Alida for hosting!!

Ik ben zo nieuwsgierig welke artiesten de deelnemers aan de 'Art with Fabric bloghop geinpireerd hebben! Alle werken zullen prachtig zijn. Ik hoop dat ze veel bezoekers krijgen.
Dank je Alida voor het organiseren van de blog hop!!


Monday, May 9th, 2016


Tuesday, May 10th, 2016


Wednesday, May 11th, 2016


Thursday, May 12th, 2016


Friday, May 13th, 2016My Matisse's posts:
Matisse in my sketchbook

Another Matisse fmq filler

Matisse mini's

Sketchbook fun with Matisse
Maartje Quilts in Amsterdam

dinsdag 3 mei 2016

Sketchbook: Matisse FMQ meander patternsTwo Matiasse sketchbook pages.Last summer I made quilts for my sketchbook. I wanted a book with different designs and techniques. The theme 'circles' were mini's with embroidered circles. The theme Matisse were mini's with raw edge applique inspired by the collages with paper cut outs of the French painter Matisse. For the 'Art with fabric blog hop' of Alida (starting the 8th of May) I looked at the mini's and saw the Matisse fillers again. The shappes of his paper cut outs are perfect for quilting fmq fillers. Lovely meandering combined with Matisse shapes like apples, plants. birds ....

Vorig jaar maakte ik  mini quilts voor mijn schetsboek. Ik wilde een boek maken met verschillende ontwerpen en technieken, dat ik door kon bladeren. Voor het thema cirkels borduurde ik met de machine allerlei verschillende cirkels. Voor het thema Matisse maakte ik mini's met dezelfde vormen als de cut outs van Matisse, waar vorig jaar een grote tentoonstelling was in Amsterdam. Voor de 'Art with fabric blog hop' van Alida bladerde ik door mijn schetsboek en vond ik de de meander patronen voor quilten uit de vrije hand weer. De vormen van de knipsels die Matisse in zijn collages gebruikt, (planten, appels, vogels) zijn fijn om uit de vrije hand te quilten. Perfecte vullers voor de negatieve  ruimte van een quilt.
Plant and apple filler

Another filler with plants and apples.
Elarge the picture to see the plant filler
For these small Matisse gardens I used a filler with plants in different shapes and seizes.

Voor deze tuintje mini's van Matisse gebruikte ik plantvormen  van Matisse.

A plant filler

A Matisse collage, I must try a whole cloth with fmq all these shapes and colors!


Feel free to download my patterns. You are only allowed to use them for yourself and not for commercial use . When you use my patterns, please mention my name and link in your post to the patterns. I will be pleased to recieve a picture of your work with my patterns, so I can link to your post..

Deze patronen zijn gratis te downlooaden voor eigen, niet commercieel, gebruik. Als je mijn patronen gebruikt, vermeld dan mijn naam en link in je blogbericht naar de patronen op mijn blog. Ik zou het leuk vinden een foto van je werk met mijn patronen te ontvangen, zodat ik een link naar jouw berichtje kan plaatsen.
So nice of you to stopping by. Feel free to leave a  comment. I love it.

Fijn dat u langs kwam. Ik waardeer het als u een bericht achter laat..

Love from Amsterdam and keep sewing