zondag 29 maart 2015

Sketchbook and elephant parade

A week with a lot of babysitting again. My youngest daughter is ill, so I could spend a lot of quality time with my youngest granddaughter Kate. She is so adorable. No cramps and no crying anymore. She smiles when she sees me and she is roaring with laughter when I play with her. We had breakfast together and coffeebreaks in small restaurants when we walked for hours in Amsterdam. She likes there to sit on my lap and looking around with big eyes.

Weer veel opgepast deze week op bijna alle kleinkinderen. Mijn jongste dochter was ziek, dus ik heb veel op mijn jongste kleindochter kunnen passen. Ze heeft geen krampen meer en huilt bijna nooit meer. Het is een schatje. Ze lacht zodra ze me ziet en schaterlacht als ik met haar speel. Ik heb samen met haar in de stad ontbeten en koffiegedronken tijdens urenlange wandelingen. Ze vind het dan heerlijk om rechtop op schoot te zitten en met grote nieuwsgierige ogen rond te kijken.


Another sweetheart to look after every monday is this little boy, Guus, the son of my husbands youngest son. His smile every monday when I awake him early in the morning ...... It is worth millions!!!!!!!

Een andere boef waarop ik iedere maandag pas is deze kleine jongen, Guus, de zoon van mijn man's jongste zoon. Zijn grote glimlach als ik hem 's ochtends uit zijn bedje haal, is miljoenen waard.

Guus is happy when Kate is with us.

Besides baby sitting I find time to sew for my skethbook theme: circles. The hardest part is drawing circles on a empty piece of fabric. But selecting colors and free motion quilting is fun. I finished sofar three pages of my sketchbook. I will not bind the pages, because with binding the samplers are presents and I will give it to someone. I want to keep this samplers for myself.

Naast het oppassen heb ik ook nog genaaid. Drie pagina's zijn af voor mijn schetsboek. Het moeilijkste vind ik om cirkels op een leeg stuk katoen te tekenen. Maar kleuren uitkiezen en quilten uit de vrije hand is zo heerlijk om te doen!!!  De pagina's worden niet afgebiesd, want dan zijn het cadeaus die ik weg wil geven, ik wil mijn schetsboek zelf houden (voorlopig). Not easy to fmq in perfect circles!!!

My husband loves this colors.


I finished my second big elephant parade quilt and made the top of the last elephant parade baby quilt. This baby quilt will have a soft fleeze back too.
I have an UFO to finish. I only need to bind my Aiming for Accuracy Quilt Along quilt. It is looking at me all the times, so I put it on my to do list for next week. A few pages for my sketchbook are on the list too.

Ik heb mijn tweede grote olifantenparade quilts doorgestikt en afgebiesd en een olifant babyquilt top gemaakt. Ook deze krijgt een zachte fleeeze achterkant.
Ik heb nog een quilt leggen van de Aiming for Accuracy Quilt Along. Ik zie de quilt steeds liggen en hoef de quilt alleen nog af te biezen. Dat zet ik op mijn lijstje voor volgende week, naast een paar bladzijden voor mijn schetsboek.
Second  'big Elephant parade quilt'
Love the soft, green back, but so difficult to quilt.

One set of traces in the opposite direction.


Guus: the new owner
I hang the elephant quilt over Guus bed while I was babysitting. His busy parents found it the next day and were very surprised and happy with it.

Ik had de quilt ovr het voeteneind van zijn bedje gehangen. Zijn altijd drukke ouders vonden het pas de volgende ochtend en waren er natuurlijk erg blij mee.

It is so nice of you stopping by.  Feel free to leave a comment. I love it.

Fijn dat u langs kwam, ik hoor graag van iedereen en stel je commentaar zeer op prijs.

Thanks so much for reading/dank je voor het lezen van mijn bericht.

Love from Amsterdam and keep quilting

Maartje

maartjequilt@gmail.com

maandag 23 maart 2015

First fmq sketchbook page: theme circles

Eerste pagina van mijn schetsboek: thema cirkels

I basted my almost last elephant parade quilt and it is ready to be quilted with elephant traces. Now it is really time for free motion quilting. I challenged myself to make sketchbooks with fmq pages. I will explore different themes. I was trying for weeks circles on white cotton, but everything looks dull. The same thing I experienced when I was at school and I had to draw on an big, empty white sheet of paper!!!! No inspiration at all. Yesterday I changed the color of the paper/cotton: black. I bought months ago 5 yards of black cotton and I sandwiched some samplers/sketchbook pages  (18 inch x 18 inch). While we were babysitting sleeping grandchildren I took some red and orange yarn and started free motion quilting. I just finished the first page of my sketchbook. I do not need to be satisfied, because it is the first attempt. I am curious to see my next pages espicially the last ones.

Mij bijna laatste olifantenparade quilt wacht om te worden gequilt met olifantenpoten.  Ik wil een 'schetsboek' maken met free motion quilting pagina's rond verschillende thema's. Het eerste thema is cirkels. Ik ben al weken bezig met witte katoenen proefquiltjes. Maar net als vroeger op school met de grote witte tekenvellen voor me, ontbreekt elke inspiratie. Gisteren heb ik besloten met zwart te beginnen. Ik heb maanden terug 5 m zwarte katoen gekocht. Daarvan heb ik nu een paar sandwiches gemaakt (40 cm x 40 cm) voor mijn schetsboek. Terwijl de kleinkinderen op bed lagen te slapen heb ik rode en oranje garens genomen en de machine aangezet. Ik heb net de eerste pagina af. Ik hoef niet tevreden te zijn, want het eerst slechts mijn eerste poging. Ik ben benieuwd hoe de andere pagina's eruit gaan zien.First page, theme circles

detail

The back: all black!!!
My Husqvarna Sapphire 875Q is sewing so well. Tension problems are all solved. I sewed with black yarn in the bobbin and the back is all black!!!

Mijn Husqvarna Sapphire 875Q loop weer als een zonnetje. Ik heb genaaid met zwart garen in de spoel en de achterkant is helemaal zwart, zoals het hoort!!!!


It is so nice of you stopping by,  Feel free to leave a comment. I love it.

Fijn dat u langs kwam, ik hoor graag van iedereen en stel je commentaar zeer op prijs.

Thanks so much for reading/dank je voor het lezen van mijn bericht.

Love from Amsterdam and keep quilting

Maartje

zondag 15 maart 2015

More elephants, elephant traces and circles

After spring weather it is a little bit cold in Amsterdam. Sunny weather, but I need a coat outside.
I made some elephants with fun fabric after my all gray elephants quilt. It will be the last quilts of elephants blocks, because after fifty elephants blocks, it is enough. I finished a small dolls quilt for a three years old birthday girl Sarah. I am thinking about what to do to pop up the name a little bit more. The orange flower was an idea of a granddaughter. I hope Sarah likes this color.

Jammer dat het na het mooie lentweer weer kouder is geworden. Buiten is nu weer een jas nodig.
Ik heb nog wat olifantenblokken gemaakt van lapjes uit mijn voorraad. Maar het zullen de laatste zijn, want ik heb er nu wel even genoeg van. Ik heb van de blokken een poppenquiltje gemaakt voor jarige Sarah. Natuurlijk met een zachte, rose fleece achterkant. Geen tussenvulling, want daarmee wordt een klein quiltje te stijf voor een poppendekentje. De oranje bloem is een iee van een kleindochter. Ik hoop dat Sarah dat ook een mooie kleur vindt.

A birthday quilt for a little girl.Of course pink!!
The back pink fleece and no batting to keep it soft and not too stiff.
I sew the top of another elephant parade quilt. I need to iron the sashing and I want to sandwich it today and quilt it this week with elephant pheet. Not at random, but parallel elephant traces across the top. The last blocks of the pile will be for a quilt for myself, to use for my youngest granddaughter Kate, when I take care of her.
Ik heb van de blokken een grote top genaaid. Ik moet de naden dan de randen nog plat strijken, maar ik wil het vandaag nog sandwichen. Van de week ga ik deze quilten met olifantenvoeten. Dit keer maak ik evenwijdige olifantensporen dwars over de quilt. De laatste blokken ga ik gebruiken voor een boxkleed voor Kate, wanneer ze bij mij is.

And another top to be quilted with elephant feet.
I need to rion the sashing strips.
The design for quilting. I will quilt one or two traces in opposite direction.
Some more flowers and birds to make the last elephant parade quilt.
As a teacher I was creative with materials for my lessons and I wrote lessons for other teachers. But as a scientist I do not feel I am very creative with my quilts. Choosing fabrics, colors and designing quilts. I admire for instance Lorna of the Elephantparade for being so creative. I want to train my creativity with colors and fabrics and bought this book a few weeks ago. I will make sketchbooks with small quilts and use the inspiration of this book and the Sketchbook website. The first theme to explore is circles. I am collecting already pictures for inspiration.  I will make ten miniquilts with this circle  theme and look what the result is,

Als leraar was ik creatief in het bedenken van lessen en lessenseries en schreef ook lessen voor andere docenten. ik vind mijzelf niet creatief als het om tekenen, lapjes, kleuren en quilts gaat. I vind het bijvoorbeeld geweldig wat Lorna van 'De olifantenparade' doet en vind haar quilts creatief en origineel. Ik probeer mijn creativiteit te trainen en heb daarvoor dit boek gekocht. Met de opdrachten en thema's uit dit boek en de website ga ik zelf schetsboeken maken van miniquiltjes. Zonder patronen, maar geinspireerd door het boek en de website. Het eerste thema is het thema 'cirkel'. Kijken of  deze quiltjes iets origineels, eigens opleveren.

http://sketchbookchallenge.blogspot.nl/
First page of my sketchbook. I finish the vertical lines tonight.
 Hope the last circel page is better.

It is so nice of you stopping by,  Feel free to leave a comment. I love it.

Fijn dat u langs kwam, ik hoor graag van iedereen en stel je commentaar zeer op prijs.

Thanks so much for reading/dank je voor het lezen van mijn bericht.

Love from Amsterdam and keep quilting

Maartje


maandag 9 maart 2015

Free motion quilting elephant footprint

It is spring in The Netherlands. Blue sky, sunny and 14-18 degrees Celsius. Time for a long walk at the beach this afternoon.
Yesterday I binded my big elephant parade quilt. The back is a green fleece, that is a bit elastic and difficult to quilt without folds. When I use fleece for the back I prefer to spray the top and the back to the batting and bind the quilt before quilting. I use a wide quilt pattern. With a dense quilt pattern the soft feeling of the fleece will disappear. I stitched in the ditch the elephant parade miniquilt but for this quilt I designed a pattern with elephant footprints. Tomorrow I give it away, so I need to quilt today.

Ha, heerlijk lente in Nederland. Ik geniet van de blauwe lucht, het zonnetje en de heerlijke temperatuur.
Gisteren heb ik de grote top van de quilt voor de
olifantenparade gesandwiched en afgebiesd. De achterkant is een frisse groene fleece. Omdat het fleece elastisch is en makkelijk plooien geeft bij het doorquilten, heb ik zowel de top als de achterkant aan de vullng gelijmd en de quilt afgebiesd. Ik ga de quilt nu niet te dicht doorquilten want dan is het effect van de zachte fleece achterkant weg. De kleine miniquilt heb ik langs de naden gestikt, maar voor de grote heb ik een quiltpatroon bedacht met olifanten pootafdrukken. Morgen wil ik de quilt weggeven, dus vandaag moet de quilt afzijn.


For this mini stitching in the ditch is enough. But for that big one I need something else.


Soft fleece batting needs special care to finish the quilt.
A tutorail for the Elephant parade 'Little bit binding'
at the end of this post of the Elephant parade
For the quilt pattern I used these pictures:
The footprint is a not interesting for a quilt pattern, so I needed the foot for the design. To make it simple the elephants get four toes.

Voor het ontwerp van het quitdesign heb ik deze foto's gebruikt. De afdruk is een beetje saai voor een quiltpatroon, dus heb ik foto's van de voet gebruikt. Om het simpel te houden heb ik de olifant vier tenen gegeven.I had to draw a few sketchbook pages more to practice before I start
with quilting. The size of a foot is 3-5 inch long.

How to quilt the final design.
Another design is elephant traces (in my next post)
The finished quilt. My first quilted 'big quilt' on my machine. It was not easy!!
I need a lot of practice and a quilting table.
This present is already gone the day after I finished it!!

It is not easy to guilt this size ( 57,5 inch x 51 inch) on a sewing machine. I think the fleece backing made it even more difficult. I need a  lot more practice. So I must sew more big tops.
In my next post I will show my Elephant Parade doll quilt and the fmq design with elephant traces.

Het valt niet mee om quilts van deze afmetingen op de naaimachine door te quilten! Door de dikke fleece backing was het nog moeilijker. Ik moet nog veel oefenen. Dus nog meer grotere quilts maken.
In mijn volgende bericht laat ik mijn poppenquilt zien met pink elephants en een fmq design met olifanten sporen.

It is so nice of you stopping by,  Feel free to leave a comment. I love it.

Fijn dat u langs kwam, ik hoor graag van iedereen en stel je commentaar zeer op prijs.

Thanks so much for reading/dank je voor het lezen van mijn bericht.

Love from Amsterdam and keep quilting

Maartje

donderdag 5 maart 2015

Hurray, my machine is back!!!

Yesterday there was a call from my dealer. After a month!!!!! Husqvarna fixed the tensionproblems with my machine. They replaced the tension unit, so there was a real problem. The dealer made excuses about not taking my problem serious. But no hard feelings, I can sew again. And my machine is stitching so beautiful!!! I brought back my daughters machine and I will free motion quilt the next few days. I almost forget how much fun it was stitching with this machine. There is still the SewCalGal's February fmq challenge ......

Gisteren eindelijk een telefoontje van de dealer. Eindelijk na precies een maand mijn machine terug!!!! Husqvarna heeft the spanningseenheid vernieuwd. Er was dus een serieus probleem en ik kreeg een zwak excuus van de dealer, dat ze de klachten niet serieus genomen hadden. Eind goed al goed, ik ben al lang blij dat mijn machine terug is en er de komende dagen gequilt kan worden. Ik moet de februari uitdaging van SewCalGal nog doen. De machine van mijn dochter heb ik al teruggebracht. Ik was bijna vergeten hoe heerlijk je kon free motion quilten met mijn eigen machine.

I am busy with the Elephant Parade quilt along. I sewed piles of blocks. made a wall hanging and an elephant quilt along top. I could not wait for the patterns of the flowers, so I drwaw my own and it turned out wel. I sew the babuquilt top,  but was to late for a present to a friend. So I wake up very early this morning and I used some blocks for this little wall hanging. I give it to my friend this morning and he was happy with it.
I had to go to the shop for batting before I can finish the baby quilt. A little time left to think about how to quilt this funny top.

Ik ben druk bezig met de Elephant Parade quilt along. Ik heb stapels met blokken genaaid. Ik wilde niet wachten op de patronen van de bloemen, daarom heb ik mijn eigen patronen getekend. Gisteren heb ik de top van de babyquilt genaaid en vanmorgen vroeg ben ik uit bed gegaan om van een paar blokken een klein baby quiltje te maken. Ik heb vanochtend weggegeven ook aan een vriend die pas vader geworden was.  Nu nadenken over hoe ik de babyquilt ga quilten. Eerst maar naar Amstelveen om tussenvulling te kopen.

Tomorrow this miniquilt  (23x23 inch) will be hanging on the wall of the babyroom of a good friend.
Just stitch in the ditch. I like the funny color accents in the binding.

I can fmq this quilt. I still have to sew the eyes.

I did not like piecing, but as always, when you learn something and you have rewarding results it is a joy to do. I like to do things quick, but that is not possible when you are piecing. It is fun when the block is (almost) perfect. So I can understand now why piecing is fun too and I will piece more often.
I thought a lot about how to quilt this quilt and did not want to dense quilting. The design is called 'Elephantparade'. After an elephantparade there are a lot of elephant footprnts, so the design for the quilting needs elephant footprints.

Ik vond het naaien van blokken een corvee, maar zoals altijd als je ets vaak doet en het resultaat je plezier geeft, wordt het leuk om te doen. I wil altijd graag snel dingen doen, maar dat lukt niet met het naaien van blokken en het is leuk als een blok (bijna) perfect is met passende puntjes. Ik snap nu waarom iemand het leuk vindt om blokken te naaien en ik ga het ook vaker doen.
Ik heb lang nagedacht over het quilten van dit quilt. Het ontwerp van het quilt heet 'Olifantenparade' en na zo'n parade heb je veel pootafdrukken van de olifanten, dat wil ik terug laten komen in het quilten.

Before I start quilting I need more practice in my sketchboek.


It is nice sunny weather, not too cold. I saw a little coot, so I think it is almost spring again!!

Het weer is zonning en niet te koud. I zag al een jonge meerkoetje. Het is bijna lente!!!

It is so nice of you stopping by,  Feel free to leave a comment.

Fijn dat u langs kwam, ik hoor graag van iedereen en stel je commentaar zeer op prijs.

Thanks so much for reading/dank je voor het lezen van mijn bericht.

Love from Amsterdam and keep quilting

Maartje