dinsdag 25 augustus 2015

Cows and calfs

What a beautiful summer weather this week in The Netherlands. Sail 2015 could not have better weather. We enjoyed the tall ships and all those other ships on the river IJ in Amsterdam.

Wat was het heerlijk weer van de week. Het kon niet beter hier met Sail 2015. We hebben genoten van die mooie  oude schepen en van al die bootjes op het IJ.


It was fun to go cross the river IJ with the ferry
I had a wonderful weekend with four schooltime friends. It was the 25th time we met, and I am the only one who missed a weekend. We tell everytime the same stories about the teachers and students long time ago. In that time four of us divorced and met another man again. We all lost our parents, but all are doing well in good health. I brought this present for our host.

Een heerlijk weekend gehad met mijn schoolvriendinnen. Het is nu de 25e keer geweest dat we elkaar zo zien. Ik ben de enige die ooit een weekend gemist heeft. We vertellen altijd dezelfde verhalen over de leraren en medeleerlingen. Vier van ons zijn in die tijd gescheiden en hebben weer een ander gevonden. We hebben allemaal in die tijd onze ouders verloren, maar hebben het nu goed en zijn gezond. Ik heb dit kado meegenomen voor de gastvrouw van deze keer in Eindhoven.

Two sketchbook mini's with my home mad cheese cookies: a gift for the host.
I made another mad cow, a pink one. I must have done something wrong: this cow is smaller than her sisters. A smaller block of a cow is not a block of a calf. Suddenly I wanted to have a pattern for a calf. May be I will add calfs to my mad cow project. I try to draw patterns with EQ7, but that was time consuming this week. After updating to Windows 10. It was impossible to print and EQ7 did not respond anymore. But yesterday the calf pattern was printed and could be tested.

I heb nog een 'mad cow' genaaid, maar er is iets fout gegaan met het printen van het patroon. Deze koe is kleiner dan haar zusters. Maar een kleine koe is nog geen kalf. Ik wil nu ook graag kalfjes in mijn project. Daarom een kalfpatroon getekend met EQ7, maar na het updating van Windows 10, liep het programma steeds vast en kon ik niet printen. Gisteren lukte het me eindelijk en kon ik het kalfblok testen. Ik pas het patroon aan (er zitten en paar foutjes in!) en probeer het nog een keer. 

Pinky Wiinky!


The smaller cow is not a calf! But is the little one a calf?
Een kleinere koe is geen kalf. Maar is de kleine een kalf?
Cow and calf pattern. Origial pattern cow: http://piecemealquilts.com/

On the market I bought some cotton and after adjusting the pattern, I will sew another mad cow and daughter. 
Op de markt heb ik wat leuke gekleurde katoen gekocht en als ik het patroon heb aangepast, ga ik een nog een mad cow en dochter naaien.

I did some crochet yesterday night. I am looking for a bath mat, but I cannot find the right size. So I try to crochet one and made yesterday this sample. Fun project to take with me to France next week. But I need to buy a bigger pen to crochet. This one is 0.6 inch, I think I need 0,8 inch.

Ik heb wat gehaakt gisteravond. Ik zoek badmatten, maar kan de goede maten voor ons niet vinden. Ikzag gehaakte matten tegen en heb nog materiaal omdat zelf te maken. Een mooi project om mee te nemen op vakantie naar Bretagne volgende week.!! Nog wel een andere haaknaald kopen. 20 mm.

Bathmats: fun project for next week in France

So nice of you to stopping by. Feel free to leave a comment. I love it.

Fijn dat u langs kwam, ik hoor graag van iedereen en stel je commentaar zeer op prijs.

Love from Amsterdam and keep quilting and sewing

Maartje        maartjequilt@gmail.com


Geen opmerkingen:

Een reactie posten