maandag 14 september 2015

My first free paper piecing patterns

Surprise early in the morning: Kate for her 
the first time on her feet, waits for her mother proudly waving. 
Almost 10 months ago we welcomed little Kate. She is the only grandchild who lives in Amsterdam, so we see her more than the other grandchildren. It is so nice too see her grow and every week there is something else she has learnt. When I go down town, I often drop by my daughter to see little Kate (and of course my daughter). It is so warming, when Kate stretches out her arms to me as soon as she sees me.
In December we hope to welcome another grandchild and we will take care for this baby and her brother Guus every monday. I am sure I will be surprised to see what that little baby learns every week again!
Nog geen tien maanden terug kwam Kate ter wereld en nu staat ze trots naar haar moeder te zwaaien als die haar 's ochtends uit bed haalt! Ze is het enige kleinkind dat in Amsterdam woont, dus we zien haar vaker dan de andere kleinkinderen. Het is zo leuk te zien wat ze steeds bijleert. Als ik de stad in ga, wip ik vaak even langs om mijn kleindochter (en dochter) te zien. Zo hartverwarmend als ze haar armpjes naar me toestrekt, zodra ze me ziet!! In december hopen we weer een kleinkind te krijgen. We zulen er elke maandag op dit kind en broer Guus passen. Zo leuk om elke week weer verrast te zijn, wat dat kleinkind bijleert!
There was little time to sew last week. I was a few days ill and I was busy with patterns. There are only new pottery blocks. It is so fun to sew this blocks. So there is now for the fist time a pile of blocks: crazy cows, a crazy calf, shoes and all kinds of pottery. The cows and shoes are for a quilt. The pottery blocks are for presents like placemats and coasters.
Maar weinig tijd om te naaien van de week. Ik ben en paar dagen ziek geweest en was druk met het maken van patronen.Het is zo leuk om deze blokken te naaien. Ik heb nu ook voor het eerst een hele stapel blokken: gekke koeien, kalfje, schoenen en flink wat diggelwerk. De koeien en schoenen zijn voor een quilt. Het diggelwerk is voor kleinere kadootjes, placemats enzo. 


New blocks

Free paper piecing patterns


Most time of the week I was busy with the computer, because I promised some readers of my blog to post patterns. I find so much free patterns on the WWW, so my patterns are free to download too, but only for your own, non commercial use. I hope when you use my patterns, you will link to my blog and I will be very pleased when you send me a picture of your work.
Just click the links with the pictures to download the patterns. Have fun!!

De meeste tijd ben ik deze week bezig geweest op de computer. Ik heb enkele lezers beloofd patronen in mijn blog te zetten, vandaar. Ik heb zoveel gratis patronen op Internnet gevonden, daarom zijn mijn patronen ook gratis te downloaden, maar alleen voor eigen niet commercieel gebruik. Ik hoop dat je als je mijn patronen gebruikt, je een link plaatst naar mijn blog. Ik zou het ook zeer waarderen als je me een foto stuurt van je werk.
Klik op te links bij de plaatjes om de patronen te downloaden. Veel plezier!!

Stiletto


Stiletto:       
Part 1: sections/mallen  10 inch    8 inch   6 inch
part 2: pictures and instructions/afbeeldingen en instructies

Calf 


You must have seen those crazy paper pieced cows popping up on the WWW. It is a pattern of piecemealquilts.com I designed a pattern to sew her crazy sun or daughter. The pattern of the crazy father will be available next week.
Je moet de laatste tijd die gekke koeien tegen gekomen zijn op Internet. Het is een patroon van piecemealquilts.com. Ik heb een patroon gemaakt van haar gekke zoon of dochter, een kalf. Het patroon van de stier, de gekke vader, is er volgende week.Part 1 sections/mallen  Two colors 8 inch     Three colors 8 inch  (next week 6 inch blocks).
part 2: pictures and instructions/afbeeldingen en instructies

Pottery
Two bowls (5 inch)
My first pottery pattern is this fun pattern of the two bowls. A very easy pattern to sew. Just one section!
Mijn eerste diggelwerk patroon is er een van de twee schaaltjes. Het patroon heeft maar één deel en is eenvoudig te naaien.
Two bowls:
part1: sections/mallen   
part 2: pictures and instructions/afbeeldingen en instructiesBy the way! Have you ever seen all that free paper pieced patterns on Tweety Loves Quilting? There is every week a fun linky party!
Heb je toevallig wel eens al die leuke, gratis, paper piecing patronen gezien op Tweety Loves Quilting? Elk weekend een linky party!

Next week I try to post the patterns of the mad bull, a boothie and some pottery. Today we are babysitting our grandson Guus. This little guy watched the Dutch Soccer team with his grandpa and they are not very happy. I think the team lost every game after being third at the world championships! Luckily we have 200 m world champion Daphne Schippers to be proud at!
Volgende week post ik de patronen van de gekke stier, een enkelschoentje en wat diggelwerk. Vandaag gaan we oppassen op onze kleinzoon Guus. Hij kijkt hier met opa naar het Nederands voetbalteam en ze zijn diep ongelukkig. Gelukkig hebben we Daphne Schippers om trots op te zijn!!!So nice of you to stopping by. Feel free to leave a comment. I love it.

Fijn dat u langs kwam, ik hoor graag van iedereen en stel je commentaar zeer op prijs.

Love from Amsterdam and keep quilting and sewing

Maartje        maartjequilt@gmail.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten