vrijdag 23 oktober 2015

Bath time

This week we are in Utrecht to take care for two grandchildren, Sascha, our eldest and Huub her brother. I did not take my sewing machine with me, because there is no time and space to sew, but I took my computer with me. I can play with EQ7 in the evening. The last rubber ducks block,s I sewed before we left,  and the picture of little kate inspired me.

Deze week heb ik weinig kunnen naaien omdat we op onze kleinkinderen passen: Sascha, onze oudste kleinkind en haar broer Huub. Ik heb mijn  naaimachine niet meegenomen, want er is geen tijd en plaats om te naaien. Maar ik heb mijn notebook bij me en 's avonds genoeg tijd om te spelen met EQ7. De laatste eendjes die ik heb genaaid en deze foto van Kate hebben me ge├»nspireerd.
I downloaded pictures for toys in bath and designed some blocks. For our next grandchild what we hope to welcome around new years eve I will sew this baby quilt.
Ik heb wat afbeelding van speelgoed voor in bad gedownload en patronen voor bloken hiervan ontworpen. Voor ons volgende kleinkind dat rond oud en nieuw verwachten ga ik dit boxkleed maken.The duck pattern can be downloaded already, but the other block patterns are available next week when I have tested the patterns with blue fabric. In Utrecht, where we are now, is a fabric market and I look forward to go there tomorrow to buy yellow and bleu fabric.. 
The patterns of the last three kitten silhouette are now ready to download. The zipfile contains pattern for 4, 6 and 9 inch blocks

Het patroon voor de eend kan al van mijn blog gedownload worden, maar de andere patronen moeten nog getest worden. Ik ga morgen naar de lappenmarkt in Utrecht en hoop mooie blauwe en gele katoen te kunnen scoren.
De patronen van de laatste drie kittens kunnen nu ook gedownload worden. Het patroon is voor blokken van 4, 6 en 9 inch.Here you find the pattern of Kitten 1 and 2
Hier vind je het patroon van Kitten 1 and 2

Feel free to download my patterns. You are only allowed to use them for yourself and not for commercial use . When you use my patterns, please mention my name and link in your post to the patterns. I will be pleased to recieve a picture of your work with my patterns.

Deze patronen zijn gratis te downlooaden voor eigen, niet commercieel, gebruik. Als je mijn patronen gebruikt, vermeld dan mijn naam en link in je blogbericht naar de patronen op mijn blog. Ik zou het leuk vinden een foto van je werk met mijn patronen te ontvangen.

So nice of you to stopping by. Feel free to leave a comment. I love it.

Fijn dat u langs kwam. Ik waardeer het als u een bericht achter laat..

Love from Amsterdam and keep quilting and sewing


Maartje        maartjequilt@gmail.com

1 opmerking: