woensdag 18 november 2015

Stacking cups, a tutorial and free pattern

This weekend was a happy weekend with the birthday of two  of our grandchildren Guus and Kate. Every monday we take care of Guus and every thursday we have Kate with us. It is so special to see them grow this way. Every week they leaarned somethng new. A joy to be a part of their live this way!

Heerlijk weekend met de verjaardagen van onze oppaskleinkinderen Guus en Kate. Elke maandag zijn we bij Guus en elke donderdag hebben we Kate. Zo leuk om elke week te zien wat ze erbij geleerd hebben.

Looking for pictures to design chinaware paper piece patterns I love the pictures with piles of cups. I wanted to sew blocks with stacked cups and made a pattern. But when I wanted to sew the pattern, it crossed my mind, that every paper piece pattern of a cup will do. Any tea cup, coffee cup or soupe cup will do. To show you I sewed two stacked cups blocks with two different cups. I loved to free motion again and used my favourite filler. I must free motion quilt more often, it is like meditating for me.

Op zoek naar plaatjes van kopjes voor mijn diggelwerk patronen, vond ik plaatjes van gestapelde koppen. Die wilde ik naaien. Ik maakte het patroon van een plaatje met vier gestapelde koppen, maar bedacht dat je helemaal geen extra patroon nodig hebt. Elk patroon van een thee-, koffie- of soepkom is te gebruiken voor een stapel. Om dat te laten zien heb ik twee blokken genaaid van verschillende koppen. Heerlijk weer eens wat doorgestikt. Dat is zo relaxnd, bijna als mediteren.TutorialThis is what you need:
Find a pattern to paper piece cups or download my free pattern in different sizes.
You need cotton for the background and scratches of fabric for the cups and the ears.

Dit hebt u nodig:
Zoek een paper piecing patroon voor een kopje of download mijn gratis patroon in verschillende groottes.
U hebt restjes stof nodig voor het kopje *4 cm breder dan het kopje voor de oren en 1 cm hoger dan het kopje) en een lap voor de achtergrond.Decide how many cups you want to stack and sew the cups with your pattern.

Beslis hoeveel kopjes u wilt stapelen en naai de kopjes met uw patroon. Iron the cups before stacking and decide how you want to stack them..

Strijk de kopjes en beslis hoe u ze wilt stapelen.

Before you cut the bottom of the second cup, measure the width. The bottom of the second cannot neds to be 0,25 to 0,5 inch smaller than the with of the lower cup. be cup to big. You can see why when you look at the stack of cups next to the picture of the block. If you do not want to much trouble, make the bottom 0,5 inch above the cutting line the same width as the cup.
Cut the bottom and sew the cups to each other.
Cut and sew all four cups together.

Voor u de bodem van het twee kopje snijdt, meet u de breedte van het kopje. 0,5 cm boven de snijlijn moet de bodem 0,5 tot 1 cm smaller zijn dan de breedte van het kopje. U ziet waarom als u naar de gestapelde kopjes kijkt. Wilt u niet teveel gedoe, zorg dan dat de bodem 0,5 cm boven de snijlijn evenbreed is als het kopje zelf.

Snij de bodem van het kopje en naai de kopjes aan elkaar.
Naai ook de andere kopjes aand de stapel.

Sew a piece of background fabric at the bottom and top of your stack and square the block.

Naai een stuk witte stof onder en boven aan de stapel en snij het blok op de juiste maat.
6x8 onch block

The patterns

Pattern: finished size approximate: 6x8 inch    7x 10 inch    8 x 12 inch 


Pattern: finished size approximate: 7x8 inch    8x10 inch


To stack more cups you need more copies of the pattern.
Om meer koppen te stapelen heb je nog een kopietje nodig van het patroon.

To stack plates or saucers, you use the same method.
Op dezelfde manier als met kopjes stapel je borden en schotels.

If you think everything is so complicated with cutting the bottoms, you can use this ready to use pattern:
Als u het te gecompliceerd vindt om de bodems eraf te snijden, gebruik dan dit kant en klare patroon:   


Next week a mice baby quilt pattern!!

Feel free to download my patterns. You are only allowed to use them for yourself and not for commercial use . When you use my patterns, please mention my name and link in your post to the patterns. I will be pleased to recieve a picture of your work with my patterns.

Deze patronen zijn gratis te downlooaden voor eigen, niet commercieel, gebruik. Als je mijn patronen gebruikt, vermeld dan mijn naam en link in je blogbericht naar de patronen op mijn blog. Ik zou het leuk vinden een foto van je werk met mijn patronen te ontvangen.

So nice of you to stopping by. Feel free to leave a comment. I love it.

Fijn dat u langs kwam. Ik waardeer het als u een bericht achter laat..

Love from Amsterdam and keep quilting and sewing


Maartje        maartjequilt@gmail.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten