maandag 11 januari 2016

Mad cow family patterns


Welcome Thom!!


We had been waiting another long week for this little quy, Thom, another grandchild. Healthy and looking into the world!! His brother Guus and his parents are very proud. It is a sweet, quiet litlle quy. And we are happy, because soon we may take care of him every tuesday!!! So fun to see him grow. Every week something new to see.

We hebben een extra week lang moeten wachten op dit kleine jochie: Thom. Nog een kleinkind. Zijn broer Guus en zijn ouders zijn ontzettend trots en gelukkig. Het is een zoet, rustig jongetje. We boffen, want we mogen over drie maandjes elke dinsdag op hem passen. Zo leuk een kind zo te ien opgroeien. Elke week iets anders.

Mad bulls

Is this not a bull?

When I post the pattern for my mad bull, someone commented thatit is not a bull. I do not know why, because the pattern was drawn with the picture off a bull. But I know some bulls looks more dangerous thand my first one. So I made another pattern of the nephew a my bull. 

Toen ik een patroon postte voor mijn gekke stier, vertelde iemand in zijn commentaar dat het geen stier was. Ik begreep het niet, want voor het patroon gebruikte ik een foto van een stier. Maar ik begrijp dat deze stier er niet zo gevaarlijk uitziet. Daarom een patroon ook voor de neef in de familie. Ik hoop dat die gevaarlijk genoeg is voor iedereen. 


Something is wrong!!

When I finished de MadBull2 block, I saw I made a mistake with the mouth of the bull. So I took my seamripper and ripped some seams. Another 15 minutes and the bull looks OK. My best friends with paper piecing are my seamripper and an old credit card.

Toen ik mijn stier af had, zag ik dat de mond omgekeerd zat. Dus weer mijn tornmesje gepakt en na vijftien minuten zag mijn stier er goed uit. Mijn beste firenden bij het naaien van dit soort blokken zijn mijn tornmesje en een oude klantenkaart.


I made patterns for all four members of the family with a Xmas hat.
Those will be published soon.
My mad cow family has four members: a cow, calf, bull and nephew bull. You find the links on my free paper piecing pattern page. Here you find a download link for my bull2   and XmasBull2

Mijn gekke koeien familie heeft nu vier leden: koe, calf, stier en nu de neef van de stier. Op mijn patronen pagna vindt u downloads links naar de patronen. 

He has another Xmas hat in my next post.

Feel free to download my patterns. You are only allowed to use them for yourself and not for commercial use . When you use my patterns, please mention my name and link in your post to the patterns. I will be pleased to recieve a picture of your work with my patterns.

Deze patronen zijn gratis te downlooaden voor eigen, niet commercieel, gebruik. Als je mijn patronen gebruikt, vermeld dan mijn naam en link in je blogbericht naar de patronen op mijn blog. Ik zou het leuk vinden een foto van je werk met mijn patronen te ontvangen.

So nice of you to stopping by. Feel free to leave a comment. I love it.

Fijn dat u langs kwam. Ik waardeer het als u een bericht achter laat..

Love from Amsterdam and keep sewing

Maartje


Geen opmerkingen:

Een reactie posten