donderdag 10 oktober 2013

Busy week

First of all: welcome to everyone who decided to follow my blog! I do not know the difference of 'members in my circle' and followers, but anyone is welcome.

Hoewel ik nog steeds niet goed het verschil weet tussen 'leden in mijn kring' en volgers, heet ik alle nieuwe volgers welkom.


The weather is changing and it is a little bit colder with some rain. But still leaves on the trees and still there are a lot of people on the terraces in Amsterdam. It is dark early, but almost all the leaves on the trees are still green. I cannot believe it is October! It was a busy week. We preparing our children a big surprise on my birthday the first of November and we are still looking for a house. The owners of the terrace apartment  did ask too much money.


Het weer verandert. Het wordt iets kouder en natter. Maar nog steeds blaadjes aan de bomen en volle terassen in Amsterdam.Het is wel vroeg donker maar bijna alle blaadjes zijn nog groen aan de bomen. En dat half oktober! We zijn bezig met een verrassing voor mijn kinderen op mijn verjaardag 1 november.

I tried this week fmq on a bigger scale. That is less easy than micro quilting! When I look to my work from a distance it looks OK. When I have a better look I see a lot of uneven stitches and it seems that I lost track many times!  So I need to exercise more. My samplers need to be bigger. I will do table runners or place mats with quilting on a bigger scale! We zoeken ook nog naar een huis. De eigenaren van de teraswoning vroegen teveel geld voor een huis waaraan veel opgekanpt moet worden.

Van de week geprobeerd om op wat grotere schaal te quilten met de machine. Dat valt niet mee. Als ik van een afstand naar mijn werk kijk, lijkt het OK. Maar van dichtbij zie je dat de steken niet evengroot zijn en dat ik regelmatig van het spoor afgeweken ben. Reden te meer om dat vaker te oefenen en dus worden mijn oefenlappen tafellopers of grotere patronen op placemats!.
The feather in a mix autum colors (reds, brown, gold, orange, yellow), the fillers in multicolor (brown/gold) The spine need next time more attention.

Table runner taped on my door/design wall. Too dark to take a good picture!


I did not decided if the binding will be black or one of the colors I used for the quilting. Next time it will be a filled spine with circles.
Ik weet nog niet of ik de fafelloper afbies met zwart of met een van de kleuren die ik voor het quilten gebruikt heb.


I finished this week lesson 15 and 16 of the "Aiming for accuracy accuracy' quilt along. I started weeks ago, without thinking about colors. It is a scrappy quilt, but I think I can do better with the colors.  There is somewhere in my house an excellent book about colors and quilting. It is time to learn more about colors and quilts!

Les 14 en 15 van de 'Aiming for accuracy' quilt along zijn nu af. Het is een quilt van restjes stof, maar ik denk dat ik dat hret berter kan met de kleuren. Er staat een uitstekend boek over kleuren en quilten in de boekenkast. Het is hoog tijd om wat meer over kleurenleer and quilts te gaan lezen!

One of the parts I sewed together for the top
The scrappy Quilt Along top! Just the border and it is finished.

It is so nice of you stopping by, I love to hear from everyone of you, so please feel free to leave a comment.
If you have a question I will try and respond via e-mail. Please make sure your blogger profile is linked to your e-mail, otherwise I wont be able to e-mail you back.

If you need to reach me feel free to e-mail me: maartjequilt@gmail.com

Thanks so much for reading

Keep quilting!

Maartje Quilt
Amsterdam