maandag 1 december 2014

A bird and another coffee placemat


6 inch//12 cm
Two weeks ago I returned my sewing machine to the store. It will take more than three weeks!!!! before I have my machine back. The reason is sad, the old lady of the shop suddenly died. The lady reminded me always of my grandmother, who was busy in her shop untill she suddenly died at the same age too. Both ladies always busy in their shops, no retirement.

Twee weken terug heb ik mijn naaimachine weer terug gebracht naar de winkel. Het duurt wel drie weken voor ik mijn machine terug heb. De reden is verdrietig. De eigenaresse van de winkel is plotseling overleden. Ze deed me altijd denken aan mijn oma in haar manufacturenwinkel. Ook zij everleed op dezelfde leeftijd onverwacht. Beide altijd in hun winkel gewerkt, geen pensioen.

I had a lot of tension problems. The tension of the machine changed during sewing! Very awkward. So I borrowed my old sewing machine from my daughter. I can free motion quilt on this sewing machine, but this machine has tension problems too. Not when I am sewing clothes for my granddaughter, but when I I use my hopping foot.
I finished the 13 inch x 17 inch mini quilt. The bird I quilted two weeks ago and today. I did not know how to quilt the background. Untill I saw this irregular feathers in an zentangle book. It give the suggestion of leaves of a tree. I do not quilt the black space. I love the result. Finally a finsh again. I will sew four mini quilts with different birds and back grounds.

Ik heb veel problemen met de spanning. die veranderde terwijl ik naaide. Heel vervelend. Ik heb daarom maar weer mijn oude naaimachine van mijn dochter geleen. Ook deze machine heeft spannngskuren. Niet toen ik een zwarte-pieten-jasje voor mijn kleindochter naaide, maar wel zodra ik naai met mijn fmq-voet. Maar het is te doen.
Ik heb een  30x 40 cm mini quiltje gemaakt. De vogel had ik twee weken geleden al gemaakt, maar ik kon niet besluiten welke achtergrond ik zoud kiezen. In een zentangle boek, zag ik deze onregelmatige veren die de suggestie van bladeren geven. Gelukkig weer eens wat afgemaakt. Ik wil vier van deze mini quiltjes maken met verschillende vogels en achtergronden.


I bought several books about fabric deying and studied a lot. I have bought the materials and eat a lot of yoghurt so I have enough beakers to dey in. Within two weeks I need to finsih an art quilt. I meet a group of people every thursday and we all have to present an art piece within two weeks. I am the only quilter and I decided it need to be a quilt with fabric 'painted by the artist'! To nght I will experiment with fabric painting.

Wat quilten betreft heb ik verder veel gelezen over het verven van textiel. Ik heb de afgelopen weken een paar goede boeken gekocht en heb de materialen in huis. Ik heb veel yoghurt gegeten om voldoende plastic bekers te hebben. Voor 18 december wil ik een quilt afgemaakt hebben. Elke donderdag ontmoet ik een groep met mensen en 18 december willen we allemaal een kuntstwerk af hebben. Ik zal de enige quilter zijn. Ik ga vanavond al experimenteren met het verven van lappen voor mijn quilt.

Another mini quilt I quilted before my machine stopped quilting is this  coffee placemat. I collected a lot of sayings with coffee.Some very funny. I do not know why I choose these not funny words for the first in a row I want to finish! I used my coffie-filler pattern for the quilting.

Een ander mini quilt, dat ik gemaakt hebt voor mijn machine het begaf, is dezekoffie-placemat. Ik heb een flink aantla gezegdes met koffie gespaard en sommige zijn echt leuk. Waarom ik deze saaie woorden dan op d eerste in een serie placemats heb gemaakt, weet ik zelf niet. Voor het quilten heb ik mijn koffie-meander patroon gebruikt.
http://lizzielenard-vintagesewing.blogspot.co.uk/
It is so nice of you stopping by,  Feel free to leave a comment.
If you have a question I will try to respond by e-mail. Please make sure your blogger profile is linked to your e-mail, otherwise I wont be able to e-mail you back.
If you need to reach me feel free to e-mail me: maartjequilt@gmail.com

Fijn dat u langs kwam, ik hoor graag van iedereen en stel je commentaar zeer op prijs.
Heb je een vraag, dan wil ik die graag beantwoorden. Zorg dat je profiel gelinkt is aan je email, dan kan ik je bereiken.
Als je mij wilt bereiken, mail me dan naar: maartjequilt@gmail.com

Thanks so much for reading/dank je voor het lezen van mijn bericht.

Love from Amsterdam, keep quilting

Maartje