donderdag 14 mei 2015

On our way to the castle...

I will never do it again: posting a to do list for next week quilting like I did last week. Me and lists: it never worked. I should know better. I had to make time for the family, but I did some sewing too. I made two ZebraZ and seven bird blocks (SewFreshQuilt) and finished two tops. It is for a baby quilt and a doll quilt. The baby quilt I will keep for myself to use when my youngest granddaughter is with me and the doll quilt is for my eldest granddauhgter. Her brother will get the big ZebraZ quilt when it is finished.

Ik zal het nooit meer doen: lijstjes posten met wat ik de komende week ga quilten.  Lijstjes werken niet voor mij. Ik heb heel andere dingen gedaan. Ik moet beter weten.
Ik moest extra tijd maken deze week voor familie. Toch heb ik nog genaaid. Twee zebras en zeven vogels van Lorna van SewFreshQuilts. Samen met de blokken die ik over had van de grote Zebraz quilt heb ik een top gemaakt voor een poppenquiltje en een top voor een boxkleed. Het boxkleed is voor in de box als mijn jongste kleindochter komt. Het poppenquiltje is voor mijn oudste kleindochter. Haar broer krijgt de grote ZebraZ quilt, waaraan ik vorige week heb gewerkt.

Top for babyquilt, I need to add the eyes and feet of the birds.
Why is the red Zebra red? She feels ashamad of her butt. I saw it
on the picture. I need to rip some stitches and add a blue triangle.
Top for doll quilt
The visit at the Matisse exhibition was anther thing I planned but what did not happened. My daughter is ill, so we have to go another time. After the blocks with the big Matisse appliques I made another one with smaller appliques. Like the three ZebraZ quilts it is ready to quilt.

Het bezoek aan de Matissetentoonstelling ging ook al niet door, omdat mijn dochter ziek is. We moeten dus een andere keer gaan, maar ik heb nog wel een Matisse blok gemaakt met kleine applicaties. Het moet net als the drie ZebraZ gequilt worden.

A Matisse collage, ready for quilting.

Next week I do not plan anything at all. We are going for a short visit to France, where we stay in this castle. We are going there for almost fifteen years. We are friends with the owner, a very kind old man and we look forward to see him again. It is such a quiet place and it is fun to live in a castle, allthough it is only for one week every year.

Volgende week heb ik helemaal geen naaiwerk gepland. We gaan een weekje naar de Franse Ardennen in dit kasteeltje. We zijn bevriend met de eigenaar en komen er nu el vijftien jaar ieder jaar een weekje. We zien er naar uit hem weer te ontmoeten. Het is leuk om af en toe een weekje in een kasteel te wonen.

Bijschrift toevoegen


It is so nice of you stopping by.  Feel free to leave a comment. I love it.

Fijn dat u langs kwam, ik hoor graag van iedereen en stel je commentaar zeer op prijs.

Love from Amsterdam and keep quilting and sewing

Maartje

maartjequilt@gmail.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten