donderdag 28 mei 2015

Chateau Lombut and a ZebraZ finish

We had a wonderful time in Lombut, France. It is nice to live in a castle for a short time. I ignore spiders and other creeping, scaring, little things. They live in the castle for many, many years and I am just a visitor!!! I enjoy the silience and view out of the bedroom window.

We hebben een heerlijke tijd gehad in Lombut, Frankrijk. Zo leuk ook even in een kasteel te wonen. I negeer de spinnen en andere kruipende beestjes. Zij leven er al eeuwen en k ben maar een bezoeker. Ik geniet van de stilte en het uitzicht uit het slaapkamer raam.
Pierre, the owner of the castle. He will be 90 next year.
As soon it is light outside, Pierre is busy in his gardens. His kitchen garden and the gardens in and outside the walls of the castle. He even takes care of his horses. He loves to bring vegetables, strawberries, rhubarb to his visitors. When he has dinner with us, he even bakes a rhubarb pie for dessert!

Zodra het licht is buiten, is Pierre bezzig in zijn tuinen. De tuinen in en buiten de muren van het kasteel en in zijn moestuin. Zijn gasten worden verrast met groenten, aardbeien en rabarber. Als hij met ons eet, bakt hij zelfs een rabarbertaart.

The castle of 'Lombut'
The view from the bedroom
Some of the horses in 'the garden'.

Part of the living room with lots of chairs.
The kitchen in one of the towers.
My shoes and poles ready for a walk through the fields and the woods of the French Ardennes.
I love Scandinavian thrillers since I read years ago Sjowall and Wahloo. In France I read a thriller every day. I loved the books of Hakan Nesser, but not the books of Roslund and Hellstrom. Allthough they won a lot of prices. Why so much details of child abuse or a slaughter? So I am happy to sew again. Just enough time for finishing one of the ZebraZ quilts.  I already finished the top before we went to France, but after quilting,binding and some embroidery this week it is off my to do list. Quilting is not easy with fleece backing, but I succeeded in zebra stripe quilting.

Ik hou al van Scandinavische thrillers sinds ik Sjowal en Wahloo las. In Frankrijk las ik een thriller elke dag. Ik vond de boeken van Hakan Nesser goed, maar niet de boeken van Roslund en Hellstrom. Waarom zoveel details van een kinderverkrachting of slachtpartij? Ik heb weer een dag kunnen naaien en heb een baby ZebraZquiltje af. De top was al voor ons vertrek naar Frankrijk af, maar nu is de quilt van mijn to-do-lijst af. Quilten is niet makkelijk met een achterkant van fleece, maar de 'zebrastrepen' zijn gelukt.Soft fleece backing

It is so nice of you stopping by.  Feel free to leave a comment. I love it.

Fijn dat u langs kwam, ik hoor graag van iedereen en stel je commentaar zeer op prijs.

Love from Amsterdam and keep quilting and sewing

Maartje

maartjequilt@gmail.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten