maandag 28 september 2015

Another shoe with more patternsI am busy with a few projects. All with paper pieced blocks. The mad cow family project, my shoe quilt project and mini quilts with chinaware. Zmas is not far either!!
The shoe project was meant voor shoes of the Dutch designer Jan Jansen. I used to wear his shoes long time ago. But looking for pictures of his shoes I found such a beautiful shoes of all kind of master designers. Those shoes must be a part of the quilt too! So I decide that Jan Jansen had to shore his quilt with other designers. The shoe quilt will have stiletto's I wish I could wear!make and test patterns for shoes I wish I could still wear: beautiful stiletto's.
The design of this quilt will be a wall of a modern, expensive shoe store with limited amount of shoes in the shop. I know where to find this stores in Amsterdam!

Ik heb inmiddels een paar projecten onder de hand. Het gekke koeien familie project, mijn schoenen project en de mini's van diggelwerk. Kerstmis komt er ook nog aan!!
Het schoenenproject was oorspronkelijk bedoeld voor schoenen van Jan Jansen. Lang geleden droeg ik zijn schoenen en vond ze prachtig, maar op het Intrnet vond ik veel mooie schoenen van andere ontwerpers die ook genaaid moesten worden, Dus maak ik patroontjes voor schoenen, waarvan ik zou willen dat ik ze nog kon dragen: mooie stiletto's. Alle patroontjes worden eerst getest, want de blokken voor het schoenen project moeten perfect zijn en dat zijn de blokken niet altjd als je ze voor de eerste keer maakt. Het ontwerp voor de quilt wordt de wand van een dure schoenwinkel met weinig schoenen in de winkel.

 (links to tested patterns on my pattern page.)

This two patterns are tested already and the patterns will not be used for my shoe quilt. I found that an important part of design shoes is the soul. I want to have my patterns black souls too. It makes the pattern more difficult but it more interesting. The first shoe I will shoe for my shoe shop will be this 10 inch RedSilverStiletto pattern.  I tested this pattern this week with cotton deyed months ago. It takes a little bit longer to sew with some tiny pieces, than the shoes above, but it is worthwhile. Now just looking for fabric with the right color red and silver for the block I will use in my quilt.

Deze twee patronen heb ik afgelopen weken getest, maar ze komen niet in mijn schoenwinkel. Bij veel designschoenen is de vaak zwarte zool een onderdeel van het design. Het patroon met zo'n zool is moeilijker, maar veel interessanter. De eerste schoen die in mijn schoenwinkel komt is deze 10 inch roo-zilver-stiletto. Het patroon testte ik deze week. Ik heb hem gemaakt van zelf geverfde katoen. Nu nog katoen vinden met de goede kleuren rood en zilver voor mijn schoenenquilt..


You can only download a 10 inch pattern . Some tiny pieces make it impossible to resize the pattern to a smaller size.

U kunt het 10 inch patroon voor eigen niet commercieel gebruik downloaden. De kleine stukjes in het patroon maken het onmogelijk het te verkleinen.

RedSilverheelStiletto 10 inch pattern part 1   part 2

I will try paper piecing with freezer paper and starch to get the blocks better. 

Ik wil freezer paper en stijfsel uitproberen om mooiere blokken te krijgen..


Chinaware

Two more chanaware patterns in my cupboard!!

Teapot

My teapot and cup and saucers patterns are now available for your own non commercial use.

Mijn theepotje en dit kop en schoteltje kunt u nu ook voor eigen niet commerciel gebruik downloaden.

Teapot pattern:  4 inch block       5 inch block       6 inch block       pattern part 2


Cup and saucer2

Cup and saucer       4 inch block        5 inch block            pattern part 2


It is beautiful weather in the Netherlands and it will last for two more days this way. So I am going a long walk with my husband and grandson today. A nice walk at the seaside.

Omdat het zo mooi weer is ga ik vandaag eerst een mooie wandeling maken met mijn man en kleinzoon. Heerlijk in de duinen bij Castricum.

Have fun using my patterns, but it is only for non commercial and private use only. And pleaase place a link to the pattern on my blog when you show something made with my patterns, so everybody can download the patterns.

So nice of you to stopping by. Feel free to leave a comment. I love it.

Fijn dat u langs kwam, ik hoor graag van iedereen en stel je commentaar zeer op prijs.

Love from Amsterdam and keep quilting and sewing


Maartje        maartjequilt@gmail.commaandag 21 september 2015

Patterns: Mad Bull and pottery (with tea bag)

Another busy week. I was busy with the administration of an organisation for swimming lessons for children of parents who cannot afford a lot of money for swimming lessons. Dutch children and children of immigrants. There is a lot of water in The Netherlands and every year there are more children who drown. There was a time every child learned to swim and went with the school to swimming lessons for free, but now it is the responsibility of the parents and swimming lessons are not cheap. One of the jobs I had to do is selling tickets for a lottery. I never thought I would do that!!

Drukke week. Ik zit sinds kort in het bestuur van een zwemclub die zwemlessen organiseert voor kinderen van ouders die niet veel geld voor zwemlessen kunnen betalen. Autochtone én allochtone kinderen uit Amsterdam en omgeving  De administratie is wat achter en het is een hoop werk. Ik wist niet dat er dit soort verenigingen bestonden in Nederland. Zo moet ik er nu ook aan geloven en loten verkopen voor de nationale clubloterij. Nooit gedacht dat ik dat zou doen!!

Mad family: Bull patternThese two bulls where so friendly to pose for me.
I hope they like the result.
I finished the bull pattern of my Mad Cow family. I learned that it is so important to test a pattern before publishing. Sewing a green mad bull, I find out that my pattern was impossible to sew!! So I changed the pattern I treid to sew a Mad Bull again and it is OK now. The pattern is ready to download for your own non commercial use only. You find the mad cow at piecemealquilts.com and my mad calf pattern here.

Ik heb het patroon van de stier van mijn Gekke Koeien familie deze week afgemaakt. I heb daarbj ontdekt hoe belangrijk het is een patroon te testen, omdat ik met mijn patroon de stier niet kon naaien. Met het aangepaste patroon lukte het wel! Het patroon is daarom nu te downloaden voor eigen, niet commercieel gebruik.
Je vindt de gekke koe bij piecemealquilts.com en het gekke kalf hier.
 
Mad Bull:  Pattern part 1:  12 inch             10 inch             8 inch
                Pattern part 2

       
Mad calf pattern part 1           
 2 colors 6 inch                                    3 colors 6 inch 
2 colors 8 inch                                     3 colors 8 inch 
                                               

Pattern  mad cow 10,5 inch

Cup and mug

I do not like to drink tea, So I do not why I made this pattern of a mug with a teabag?! But it is a easy fun pattern to sew. So is the the pattern of this coffee cup, easy with a pattern of one section.

Ik drink niet graag thee, dus ik snap niet waarom ik dit patroon van een beker met een theezakje heb gemaakt. Het is wel leuk en eenvoudig om te naaien. Dat geldt ook voor het patroon van het koffiekopje. Het patroon bestaat uit 1 deel.


\
Pattern 5 inch: part 1 and part 2
An easy one section pattern: 4 inch:     5 inch\    pattern part2

Boothie
This boothie I sewed weeks ago, but I finished the pattern this week.

Dit laarsje naaide ik enkele weken geleden maar het patroon is nu klaar.Have fun using my patterns, but it is only for non commercial and private use only. 

So nice of you to stopping by. Feel free to leave a comment. I love it.

Fijn dat u langs kwam, ik hoor graag van iedereen en stel je commentaar zeer op prijs.

Love from Amsterdam and keep quilting and sewing

Maartje        maartjequilt@gmail.com

maandag 14 september 2015

My first free paper piecing patterns

Surprise early in the morning: Kate for her 
the first time on her feet, waits for her mother proudly waving. 
Almost 10 months ago we welcomed little Kate. She is the only grandchild who lives in Amsterdam, so we see her more than the other grandchildren. It is so nice too see her grow and every week there is something else she has learnt. When I go down town, I often drop by my daughter to see little Kate (and of course my daughter). It is so warming, when Kate stretches out her arms to me as soon as she sees me.
In December we hope to welcome another grandchild and we will take care for this baby and her brother Guus every monday. I am sure I will be surprised to see what that little baby learns every week again!
Nog geen tien maanden terug kwam Kate ter wereld en nu staat ze trots naar haar moeder te zwaaien als die haar 's ochtends uit bed haalt! Ze is het enige kleinkind dat in Amsterdam woont, dus we zien haar vaker dan de andere kleinkinderen. Het is zo leuk te zien wat ze steeds bijleert. Als ik de stad in ga, wip ik vaak even langs om mijn kleindochter (en dochter) te zien. Zo hartverwarmend als ze haar armpjes naar me toestrekt, zodra ze me ziet!! In december hopen we weer een kleinkind te krijgen. We zulen er elke maandag op dit kind en broer Guus passen. Zo leuk om elke week weer verrast te zijn, wat dat kleinkind bijleert!
There was little time to sew last week. I was a few days ill and I was busy with patterns. There are only new pottery blocks. It is so fun to sew this blocks. So there is now for the fist time a pile of blocks: crazy cows, a crazy calf, shoes and all kinds of pottery. The cows and shoes are for a quilt. The pottery blocks are for presents like placemats and coasters.
Maar weinig tijd om te naaien van de week. Ik ben en paar dagen ziek geweest en was druk met het maken van patronen.Het is zo leuk om deze blokken te naaien. Ik heb nu ook voor het eerst een hele stapel blokken: gekke koeien, kalfje, schoenen en flink wat diggelwerk. De koeien en schoenen zijn voor een quilt. Het diggelwerk is voor kleinere kadootjes, placemats enzo. 


New blocks

Free paper piecing patterns


Most time of the week I was busy with the computer, because I promised some readers of my blog to post patterns. I find so much free patterns on the WWW, so my patterns are free to download too, but only for your own, non commercial use. I hope when you use my patterns, you will link to my blog and I will be very pleased when you send me a picture of your work.
Just click the links with the pictures to download the patterns. Have fun!!

De meeste tijd ben ik deze week bezig geweest op de computer. Ik heb enkele lezers beloofd patronen in mijn blog te zetten, vandaar. Ik heb zoveel gratis patronen op Internnet gevonden, daarom zijn mijn patronen ook gratis te downloaden, maar alleen voor eigen niet commercieel gebruik. Ik hoop dat je als je mijn patronen gebruikt, je een link plaatst naar mijn blog. Ik zou het ook zeer waarderen als je me een foto stuurt van je werk.
Klik op te links bij de plaatjes om de patronen te downloaden. Veel plezier!!

Stiletto


Stiletto:       
Part 1: sections/mallen  10 inch    8 inch   6 inch
part 2: pictures and instructions/afbeeldingen en instructies

Calf 


You must have seen those crazy paper pieced cows popping up on the WWW. It is a pattern of piecemealquilts.com I designed a pattern to sew her crazy sun or daughter. The pattern of the crazy father will be available next week.
Je moet de laatste tijd die gekke koeien tegen gekomen zijn op Internet. Het is een patroon van piecemealquilts.com. Ik heb een patroon gemaakt van haar gekke zoon of dochter, een kalf. Het patroon van de stier, de gekke vader, is er volgende week.Part 1 sections/mallen  Two colors 8 inch     Three colors 8 inch  (next week 6 inch blocks).
part 2: pictures and instructions/afbeeldingen en instructies

Pottery
Two bowls (5 inch)
My first pottery pattern is this fun pattern of the two bowls. A very easy pattern to sew. Just one section!
Mijn eerste diggelwerk patroon is er een van de twee schaaltjes. Het patroon heeft maar één deel en is eenvoudig te naaien.
Two bowls:
part1: sections/mallen   
part 2: pictures and instructions/afbeeldingen en instructiesBy the way! Have you ever seen all that free paper pieced patterns on Tweety Loves Quilting? There is every week a fun linky party!
Heb je toevallig wel eens al die leuke, gratis, paper piecing patronen gezien op Tweety Loves Quilting? Elk weekend een linky party!

Next week I try to post the patterns of the mad bull, a boothie and some pottery. Today we are babysitting our grandson Guus. This little guy watched the Dutch Soccer team with his grandpa and they are not very happy. I think the team lost every game after being third at the world championships! Luckily we have 200 m world champion Daphne Schippers to be proud at!
Volgende week post ik de patronen van de gekke stier, een enkelschoentje en wat diggelwerk. Vandaag gaan we oppassen op onze kleinzoon Guus. Hij kijkt hier met opa naar het Nederands voetbalteam en ze zijn diep ongelukkig. Gelukkig hebben we Daphne Schippers om trots op te zijn!!!So nice of you to stopping by. Feel free to leave a comment. I love it.

Fijn dat u langs kwam, ik hoor graag van iedereen en stel je commentaar zeer op prijs.

Love from Amsterdam and keep quilting and sewing

Maartje        maartjequilt@gmail.com

zondag 6 september 2015

Back from Bretagne with paper pieced blocks

We had a beautiful week in Bretagne, France. Walking along the seaside and through very old villages. We enjoyed the mussels and fish. I loved our morning coffee at salon du thé 'A la Belle Meuniere'. We will be back for sure.

Salon du thé 'A la belle meuniere' in St. Cast de Guildo. In the season you
are happy to have a table, but we could sit here quiet every morning., 
A café viennois


I know, I know.... but it is delicious!!!
From our house we had this wonderful view!! In the evening the cable is full with swallows.


I brought my sewing machine and a box with scraps with me to France. My husband likes to read in the night and sleaps untill ten o'clock in the morning. I am a early riser, so I sat behind my sewing machine and enjoyed the specteculair view while sewing. Beautiful sunrises. I drawed some foundation patterns and sewed some blocks. One shoe for my shoe project and some pottery blocks.I larned a lot by drawing and sewing the blocks and will improve the patterns a little.

Ik heb mijn naaimachine en een doos met restlapjes meegenomen naar Bretagne. Mijn man leest midden in de nacht en slaapt dan heerlijk uit tot tien uur, terwijl ik graag vroeg op sta. Dus kon ik 's ochtends vroeg achter mijn naaimachine zitten en ook nog eens van het spectaculaire uitzicht genieten. Ik heb wat foundation patronen getekend en wat blokken genaaid. Een schoen voor mijn schoenenproject en wat 'diggelwerk', zoals mijn moeder altijd zei.I tested this pattern for my shoe project
I love to sew chinaware with scraps! It is fun to draw this patterns.
So nice of you to stopping by. Feel free to leave a comment. I love it.

Fijn dat u langs kwam, ik hoor graag van iedereen en stel commentaar zeer op prijs.

Love from Amsterdam and keep quilting and sewing

Maartje        maartjequilt@gmail.com