maandag 27 april 2015

ZebraZ and more ZebraZ!!!!

First of all welcome to my new followers!
Allereerst een welkom voor mijn nieuwe volgers!

I recieved yesterday a picture from my old neighbour and good friend  It shows the childs of her son on a elephantparade quilt. (pattern: Sew Fresh Quilt) They are a happy family now  with their baby daughter after a lot of sorrow. They were so surprised and glad when they recieved the quilt from an old neighbour. I am glad they love the quilt and use it with joy.

Ik heb gisteren een foto gekregen van de zoon van mijn oude buurvrouw en goede vriendin. Op de 'Elephantparade' quilt (patroon Sew Fresh Quilt) zitten zijn kinderen. Heerlijk hun kinderen na een hoop narigheid en verxriet van hun ouders zo te zien zitten. Ze waren blij verrast toen zij de quilt van een vroegere buurvrouw kregen. Ik ben blij dat ze de quilt mooi vinden en gebruiken.Today it is the birthday of our king and a lot of streets are decorated in orange and crowded with people wearing orange outfits. Especially in Amsterdam there are a lot of festivities and the whole city it is very crowded. Too much for us, so we stayed at home.

Omdat het vandaag op koningsdag zo druk is in Amsterdam zijn we thuis gebleven.


A lot of streets in Amsterdam are colored orange.
It will be late before it is quiet again.
It was all ZebraZ this week!!! I have a big pile with twenty ZebraZ. (pattern: Sew Fresh Quilts) When I am piecing, I make a lot of mistakes,....... so it takes a lot of time. I wanted to enlarge the Zebraz pattern and change it a little bit, to sew a ZebraZ father or mother, but this ZebraZ are so big, so I changed my mind. I will sew two toddlers quilts. One for grandson Huub and one for myself to lay little Kate on when she is with me. When I sew my 20th Zebra I thought I did not want to sew any Zebra ever. But for the second toddles quilt I need to sew 12 more Zebraz!!!! That will be next week. This week it will be thinking about a border for my first ZebraZ-top, Matisse applique and free motion quilting. So we need to go to the Matisse exhibition in The Museum of Amsterdam

Het waren van de week hier alleen maar Zebraz!!! Ik heb nu een stapel met twintig Zebraz  (patroon Sew Fresh Quilt) Ik wilde het patroon vergroten en aanpassen om een vader of moeder Zebra te maken, maar het wordt te groot. Deze kleine Zebraz-blokken zijn al groot (30 cm x36 cm).  Ik wil twee kleuterquilts naaien. Een voor onze kleinzoon Huub en een voor mezelf, voor als kleine Kate bij ons is. Ik had het idee dat ik even geen Zebraz meer kon zien, maar ik ga er toch maar twaalf bij maken. Maar deze week eerst nadenken over de rand van de eerste ZebraZ  top, Matisse-applique en wat quilten uit de vrije hand voor mijn schetsboek. Dat betekent dat we deze week eerst naar de Matisse tentoonstelling in het Stedelijk museum gaan.I did not decide if the Zebrazes will have eyes.
What went wrong?? I had twenty different fabrics, so all my Zebraz should
be different. But two are the same?! I will have to replace one of the ZebraZ!
I started already with the Matisse Applique. A nice way to use the scraps of my Mifty baby quilts. The right colors for Matisse.

Ik ben al begonnen met de apllicaties van Matisse. Kom ik ook af van mij Nijntje-babyquilts restjes katoen. De juiste kleuren voor Matisse.
First Matisse sketchbook page.
I love these swirls, but it is not easy to keep in track with black on black fmq.

It is so nice of you stopping by.  Feel free to leave a comment. I love it.

Fijn dat u langs kwam, ik hoor graag van iedereen en stel je commentaar zeer op prijs.

Love from Amsterdam and keep quilting and sewing

Maartje

maartjequilt@gmail.com

woensdag 22 april 2015

ZebraZ quilt and sketchbook

My first ZebraZ-block. 
Lot of birthdays this week, but there was a little bit time to sew. I am busy with collecting black and white fabrics for a ZebraZ-quilt. It is a block of Laran of Sew Fresh Quilts Her tutotial is as always excellent. I have twenty different fabrics untill yet, so I will sew 20 ZebraZ blocks at least. I am thinking about a father and mother ZebraZ block with zebra stripes. I will call the quilt "What is wrong with our DNA?". My table if full with cutted fabric. !! It is funny and everybody knows it, but I find out better piecing comes with practice too. I still make mistakes, but far less than with piecing my elephants. Hurray!!!! But the head of the ZebraZ needs some attention. 

Veel verjaardagen van de week, maar er was toch tijd om wat te naaien. Ik zoek lappenwinkels waar ik kom af voor lapjes met wit en zwarte prints voor mijn ZebraZ-quilt. Het block is van Lorna van Sew Fresh Quilts. De tutorial is zoals altijd uitstekend. Ik heb tot nu toe twintig verschillende lapjes, dus het worden minimaal 20 blokken. Er komen nog een wat grotere vader en moeder ZebraZ bij en het quilt krijgt de naam: "Wat is wrong with our DNA?". Mijn tafel ligt vol met gesneden lapjes! 
Het is grappig en iedereen weet het al, maar ik ontdek dat het naaien van blokken ook beter gaat naarmate je meer blokken naait!. I maak nog steeds fouten, maar veel minder dan met de olifanten. Hoera!!! Maar kijkend naar de foto. zie ik dat er nog even naar het hoofd gekeken moet worden.

The pile of black and whites
Another sketchbook page.
When I am babysitting by my husbands sun on monday I bring my sewing machine and a empty sketchbook page with me. When little Guus is sleeping (and he sleeps a lot) I can sew for my sketchbook, It is save for Guus when he is crawling on the floor, because I do not need pins. This sampler is one of the last pages with the theme circles.

Als ik appas bij de zoon van mijn man op maandag, neem ik mijn naaimachine en een lege schetsboek pagina mee. Als kleine Guus slaapt, kan ik naaien. Het is veilig voor Guus, want ik heb dan geen spelden nodig. Hij kan dus veilig kruipen over de vloer. Deze pagina is een van de laatsten met het thema cirkels.
It is so nice of you stopping by.  Feel free to leave a comment. I love it.

Fijn dat u langs kwam, ik hoor graag van iedereen en stel je commentaar zeer op prijs.

Thanks so much for reading/dank je voor het lezen van mijn bericht.

Love from Amsterdam and keep quilting

Maartje

maartjequilt@gmail.com

woensdag 15 april 2015

TGIFF in Amsterdam

Since I am quilting I see quilts and quilts patterns everywhere. Last week I visited Barcelona with my youngest daugther and saw such a beautiful architecture an design, so inspiring! When we were walking, my daughter was windowshopping all the time. However, my gaze was drawn to the street and those beautiful street tiles. The pattern on this tile made three new patterns where the tiles met. Fascinating!! I want to sew hexagons and fmq the 'Barcelona tile' pattern in it. 

Sinds ik quilt, zie ik overal quilts en quiltpatronen in. Ik was met mijn jongste dochter in Barcelona. Prachtige architectuur en design, Zo inspirerend! Terwijl zij naar de etalages keek, werd mijn blik steeds getrokken naar de straattegels. Het patroon daarop vormde in de hoeken waar de stenen samen kwamen drie andere patronen. Fascinerend!! Ik ga hexagons naaien en daar het patroon van deze tegels in stikken.
My only fnishes this week are two mermaide suits for my 'big' granddaughters and this pouch, made from a graffitty fmq sample. Not a bad score after a few days Barcelona.

Het enige wat ik gemaakt hebt, zijn twee zeemeerminpakken voor mijn 'grote' kleindochters, Sascha en Salijn, en deze toilettas. Geen slechte score na een paar dagen Barcelona.

Pouch from a graffity fmq sample.I love how the graffity shows on this pouch,
I will sew more pouches from samples in the future. I think it will be nice gifts. 

A little mermaid

This week I am hosting the TGIFF-party in Amsterdam. Your turn to share your finishes.

Deze week is de TGIFF in Amsterdam. Jouw beurt om te laten zien wat je gemaakt hebt.
maandag 6 april 2015

Matisse and Sketchbook fun (Somebody likes to join?)

This collage you can see on posters all over Amsterdam.
In the Stedelijk Museum Amsterdam is a Matisse exhibition. When I see the poster, I want to sew a big apllique wall hanging in Matisse style. So we have to go to the museum soon. I did not knew this cut out work of Matisse, but I love the colors.

In het Stedelijk is een tentoonstelling van Matisse. Overal in de stad hangen posters met een deel van het grote schilderij op de muur. Als ik het zie, wil ik beginnen aan een groot quilt in Matisse stijl. We moeten dus snel een bezoek brengen aan het museum. Ik ken dit 'knipwerk' van Matisse niet!! De kleuren zijn zo mooi.

I only see beatiful quilts when I see those collages.

My  favourite

I worked on my fmq sketchbook. It is so much fun. I am so surprised about the look of circles, yarn and colors on black fabric. Another advantage is improving my fmq skills. Yesterdy I sewed two pages and I had the feeling of controle with high speed.  A 5 m piece of black fabric is cutted and I have 16 pages of more fun stitching. But today I decided to do white pages too. For me white pages are 'intimidating' and they blcok me, but I feel I must give it a try. I looked on the Internet for inspiration and I hope I found some.
Is there anybody who likes to join me for some sketchbook fun together! Let me know.

Ik heb aan mij fmq schetsboek gewerkt. Ik ben verbaasd over hoe een paar simple gekleurde cirkels eruit zien op zwarte katoen. Een groot voordeel is dat ik zo ook weer beter quilt uit de vrije hand. Ik heb twee bladzijden gedaan en was verbaasd over de controle bij grote snelheid. Een lap van 5 m zwarte katoen is in 16 nieuwe pagina's gesneden. Maar vandaag heb ik besloten om toch ook witte pagina;s te maken, hoewel witte pagina's mij blokkeren en ik niets kan bedenken. Ik ga het toch proberen en heb op internet gezocht voor inspiratie.
Is er iemand die ook wil werken aan een fmq schetsboek? Laat het weten.


Another gold circels page

My husbands favourites
I decided to work in pairs. To try same pattern in different colors
and to pair them as a gift. The pink is to light.


Twenty blanc pages to have fun!! One must think big!!!!
My next theme for my scetchboek will be 'Matisse'!! So I need white pages.

Het volgende thema van mijn schetsboek zal zijn 'Matisse'!! Dan heb ik dus witte pagina's nodig!


It is so nice of you stopping by.  Feel free to leave a comment. I love it.

Fijn dat u langs kwam, ik hoor graag van iedereen en stel je commentaar zeer op prijs.

Thanks so much for reading/dank je voor het lezen van mijn bericht.

Love from Amsterdam and keep quilting

Maartje

maartjequilt@gmail.com