woensdag 20 januari 2016

Wonderfil

'Wonderfil', metallic feather!!
I went to a workshop this week to sew with Wonderfil Thread. It was not a workshop, but playing all day with all the fun threads of Wonderfill. So fun!!!!  I tried to sew with metallic and hologram thread and other thick fun thread with metallic.
For me the fun part was all the pieces laying on the table sewn with the beautiful threads of Wonderfil. A lot of inspiration. For me not at the workshop, but now at home with all my thread.

Ik ben naar een workshop geweest van Wonderfill thread. Ik was het garen nooit eerder tegengekomen. Op de workshop kon je al het garen uitproberen. Onder andere prachtig metallic garen en zelfs hologram garen. Ook veel dik garen met glittereffect.
Het leukste vond ik wel de voorbeelden op tafel allemaal genaaid met het prachtige garen. Voor mij een bron van inspiratie weer. Deze week geen paperpiecing voor mij, maar spelen met mijn het garen uit mijn dozen.

Some fun applique with two quilted hearts with 100Wt Invasfil.
Great for real fine quiltwork.
Love this stitch for raw edge applique.

I looked at the Wondefill website days before the workshop and was impressed by the Invasil 100 Wt thread. When my big spool with piecing thread is gone, I will sure use this for piecing and some quilting. Also the thread (80 Wt!) they use for the bobbin with almost everything I want to use in the future too, but first the thread in my boxes.

Ik heb op de website van Wonderfil gekeken voor ik naar de workshop ging. Ik was vooral nieuwsgiering naar het Invasafil 100 Wt! garen. De twee hartjes hier boven zijn ermee gequild.  Ook het draad dat ze gebruiken voor spoeltjes (80Wt!) is geweldig. Ik ga deze garens zeker voor quilten en piecen gebruiken, maar eerst mijn eigen garen opmaken.

Fun pieces for bookcovers or something like that. Stitching 8 and 10 Wt
thread down with fun thin multicolor thread. 

Playing at home with my yarn. First the stitches without backing,
than quilting straight lines with backing. Did not know the stitches
on my Husqvarna Sapphire were so fun.

I quilted this feather during the workshop with metallic and holgram thread and finished this at home.
Used my dyed fabric. I think it needs some quilting.
I have three more greens to play with matallics and make coordinating placemats.

By the way, I changed my mad bull.2 paper piecing pattern. A few less templates, bigger eyes and easier mouth. I gave this bull a Xmas hat too. But I love the first pattern with the tiny eyes too. That bull looks less friendly. So I leave that pattern on my blog.

Tussen haakjes, ik heb mijn Malle stier2 aangepast en een patroon gemaakt met grotere ogen en een andere mond. Er zijn iets minder patroondelen nu. Maar ik vind de eerste versie toch ook heel leuk. Die stier ziet er wat gemener uit met zijn kleine oogjes, dus laat ik het patroon maar op mijn blog.


XmasBull2.2

Mad Bull2.2
Download pattern with hat:  6,8,10, 12 and 14 inch
Download pattern without hat: 6, 8, 10, 12 en 14 inch

MadBull2.2Feel free to download my patterns. You are only allowed to use them for yourself and not for commercial use . When you use my patterns, please mention my name and link in your post to the patterns. I will be pleased to recieve a picture of your work with my patterns.

Deze patronen zijn gratis te downlooaden voor eigen, niet commercieel, gebruik. Als je mijn patronen gebruikt, vermeld dan mijn naam en link in je blogbericht naar de patronen op mijn blog. Ik zou het leuk vinden een foto van je werk met mijn patronen te ontvangen.
So nice of you to stopping by. Feel free to leave a  comment. I love it.

Fijn dat u langs kwam. Ik waardeer het als u een bericht achter laat..

Love from Amsterdam and keep sewing

Maartje


maandag 11 januari 2016

Mad cow family patterns


Welcome Thom!!


We had been waiting another long week for this little quy, Thom, another grandchild. Healthy and looking into the world!! His brother Guus and his parents are very proud. It is a sweet, quiet litlle quy. And we are happy, because soon we may take care of him every tuesday!!! So fun to see him grow. Every week something new to see.

We hebben een extra week lang moeten wachten op dit kleine jochie: Thom. Nog een kleinkind. Zijn broer Guus en zijn ouders zijn ontzettend trots en gelukkig. Het is een zoet, rustig jongetje. We boffen, want we mogen over drie maandjes elke dinsdag op hem passen. Zo leuk een kind zo te ien opgroeien. Elke week iets anders.

Mad bulls

Is this not a bull?

When I post the pattern for my mad bull, someone commented thatit is not a bull. I do not know why, because the pattern was drawn with the picture off a bull. But I know some bulls looks more dangerous thand my first one. So I made another pattern of the nephew a my bull. 

Toen ik een patroon postte voor mijn gekke stier, vertelde iemand in zijn commentaar dat het geen stier was. Ik begreep het niet, want voor het patroon gebruikte ik een foto van een stier. Maar ik begrijp dat deze stier er niet zo gevaarlijk uitziet. Daarom een patroon ook voor de neef in de familie. Ik hoop dat die gevaarlijk genoeg is voor iedereen. 


Something is wrong!!

When I finished de MadBull2 block, I saw I made a mistake with the mouth of the bull. So I took my seamripper and ripped some seams. Another 15 minutes and the bull looks OK. My best friends with paper piecing are my seamripper and an old credit card.

Toen ik mijn stier af had, zag ik dat de mond omgekeerd zat. Dus weer mijn tornmesje gepakt en na vijftien minuten zag mijn stier er goed uit. Mijn beste firenden bij het naaien van dit soort blokken zijn mijn tornmesje en een oude klantenkaart.


I made patterns for all four members of the family with a Xmas hat.
Those will be published soon.
My mad cow family has four members: a cow, calf, bull and nephew bull. You find the links on my free paper piecing pattern page. Here you find a download link for my bull2   and XmasBull2

Mijn gekke koeien familie heeft nu vier leden: koe, calf, stier en nu de neef van de stier. Op mijn patronen pagna vindt u downloads links naar de patronen. 

He has another Xmas hat in my next post.

Feel free to download my patterns. You are only allowed to use them for yourself and not for commercial use . When you use my patterns, please mention my name and link in your post to the patterns. I will be pleased to recieve a picture of your work with my patterns.

Deze patronen zijn gratis te downlooaden voor eigen, niet commercieel, gebruik. Als je mijn patronen gebruikt, vermeld dan mijn naam en link in je blogbericht naar de patronen op mijn blog. Ik zou het leuk vinden een foto van je werk met mijn patronen te ontvangen.

So nice of you to stopping by. Feel free to leave a comment. I love it.

Fijn dat u langs kwam. Ik waardeer het als u een bericht achter laat..

Love from Amsterdam and keep sewing

Maartje


woensdag 6 januari 2016

Speculaas cookies

  I promished some of my followers with Dutch roots a post with the recipe of speculaas, one of our best cookies. We eat these cookies when 'Sinterklaas' is in the Netherlands in November and the beginning of December. I eat these cookies all winter.You can read about this tradition in this post or in Wikipedia. The small cookies as big as marbles are for the children and are called: pepernoten (pepper nuts). There are at least five herbes in this cokies but the best cookies have more herbs,

The herbs

We grind a mix of following herbs:
8 parts cinnamon
2 parts nutmeg
1 part cloves
1 part cardemon
1 part white of black papper
1 part coriander seeds
1 part gingerpowder
1 part anise seeds
1 part macis

Ready to use or save for later

The dough


1 pound flower
4 ts baking powder
1/2 pound of brown sugar
1/2  pound cold butter
20 gram of mixed herbs
The best is to use almonds to put on your cookies.

Mix the ingredients for the dough. Cover and chill the dough for at least an hour in the fridge.


The cookies

Roll out the dough for thick speculaas to 0,5 inch of for thin speculaas to 1/8 inch.

Thick speculaas
0,5 inch thick, 30 min baking in the oven, 350 degreePepernoten


10-15 minutes baking Children love these!!Speculaas cookies
Roll out the dough as thick as you want (between 1/8 and 0.5 inch) and cut out forms for your cookies. Put some allmonds on your cookies before baking. Baking time 15 to 30 minutes. Depends on how thick you make your cookies.

Enjoy your speculaas.

dinsdag 5 januari 2016

Xmas wall hanging/ Kerstmis quiltThis Xmas I designed a wall hanging for next year Xmas. I collected pictures of  Xmas origami and made paper piecing patterns of 4, 6 and 8 inch each. The origami patterns have sewing lines where the paper is fold.  I will add this year more patterns and collect fabrics to sew the blocks. I will sew the pattern after the summer.
I will publish the patterns on my blog for free after finishing the wall hanging. All patterns are: 4, 6 and 8 inch and includes sewing instructions and templates for cutting.
If you want to quilt along with me, put this wall hanging on your to do list for Xmas 2016. Send me an email and I will post you the patterns as soon all patterns are finished. (I will design and add some more patterns). In spertember I will open a linky party where we can show off our quilts.

Deze Kerstmis heb ik deze kerstquilt voor aan de muur ontworpen. Daarvoor hebik plaatjes verzameld van kertmis origami en er patronen van gemaakt. De origami patronen hebben naden waar vouwlijnen zichtbaar zijn. Elk blok heeft een 4, 6 en 8 inch patroon. Ik heb nog meer plaatjes, dus zullen er meer patronen bijkomen.
Van de zomer ga ik dit quilt maken en ik hoop dat er quilters met me meedoen. Laat het me weten en ik stuur de patronen op.
De patronen worden op mijn blog gepubliceerd als het quilt af is. Alle patronen zijn gemaakt in blokken van 4, 6 en 8 inch en naaiinstructie en malletjes voor het snijden van de stof.

De blocks I designed so far:


\


Feel free to download my patterns. You are only allowed to use them for yourself and not for commercial use . When you use my patterns, please mention my name and link in your post to the patterns. I will be pleased to recieve a picture of your work with my patterns.

Deze patronen zijn gratis te downlooaden voor eigen, niet commercieel, gebruik. Als je mijn patronen gebruikt, vermeld dan mijn naam en link in je blogbericht naar de patronen op mijn blog. Ik zou het leuk vinden een foto van je werk met mijn patronen te ontvangen.

So nice of you to stopping by. Feel free to leave a comment. I love it.

Fijn dat u langs kwam. Ik waardeer het als u een bericht achter laat..

Love from Amsterdam and keep sewing


maandag 4 januari 2016

Happy 2016 with a lot of mad Xmas cows!

Happy, healthy and scrappy 2016
to all my followers and visitors!!

My first block this year is this Xmas Mad cow. I used Xmas fabric with patchwork pattern to cut all the templates. In my bin I found a fat quarter for the background. I will sew Xmas cows, bulls and calfs this year for all my children and grandchildren. I love the mad cow family. Next year with Xmas dinner everybody will have his own Xmas Mad cow, calf or bull placemat to take with them after dinner. It is so fun to sew the mad cow familyBut first I need to collect some more Xmas fabrics. I want to use for every family another set of fabrics.

Mijn eerste blok dit jaar is een kerstkoe. Ik heb mijn patchwork stofje gebruikt om alle onderdeeltjes uit te knippen. Ik had nog een fat quarter voor de achtergrond. Volgend jaar met het Kerstdiner wil ik iedereen van de familie een eigen kerstkoe, kerststier of kerstkalf placemat geven, die zij na het diner mee naar huis nemen. Het is zo leuk om de mad cow familie te naaien. Ik moet nog wel wat kerststofjes verzamelen. Elke familie krijgt zijn eigen set met stofjes.

The original, 12 inch pattern of the cow is from piecemealquilts and can be downloaded there. My pattern had a few adjustments and can be downloaded in different sizes. My cow had family too: a bull and a calf. You can download the pattern in different sizes here

Het originele, 12 inch patroon van de koe is van piecemealquilts and kan van die website worden gedownload. Ik heb het patroon een klein beetje aangepast en het is te downloaden in verschillende maten. Ik heb ook een patroon gemaakt van een stier en een kalf. U vindt de patronen op mijn patronen pagina.

I am thinking of giving the mad cow family a Xmas hat too.

Misschien geef ik de kerstmis koeserie wel allemaal een applique kersthoed.


Download mad bull: 12 inch, 10 inch or 8 inch block
Download mad calf: 6inch block or 8 inch block


Download: 6, 8, 10, 12 inch adjusted cow pattern

You find the original cow pattern at piecemealquilts.com

This cow loves his hat!!
Pattern cow with hat: download 8, 10 en 12 inch pattern

the pattern of the Xmasbull and calf are ready too and will be posted soon:When you love the cows, go visit the blog of Leanne Paylor. Look at her hilarious cows, some of the are funny pimped. Her flamingos are funny too.
Als je de koeien leuk vindt, ga dan een s naar de website van Leanne Paylor. Haar, soms ook gepimpte, koeien zijn zo leuk!!

Feel free to download my patterns. You are only allowed to use them for yourself and not for commercial use . When you use my patterns, please mention my name and link in your post to the patterns. I will be pleased to recieve a picture of your work with my patterns.

Deze patronen zijn gratis te downlooaden voor eigen, niet commercieel, gebruik. Als je mijn patronen gebruikt, vermeld dan mijn naam en link in je blogbericht naar de patronen op mijn blog. Ik zou het leuk vinden een foto van je werk met mijn patronen te ontvangen.

So nice of you to stopping by. Feel free to leave a comment. I love it.

Fijn dat u langs kwam. Ik waardeer het als u een bericht achter laat..

Love from Amsterdam and keep sewing


Maartje        maartjequilt@gmail.com