maandag 27 oktober 2014

A bathroom again but no coffeebeans!

After three weeks of dust we have a toilet again! We hope that wednesday everything is finished. Just before my birthday. We need still to to buy some accesories and we wait for shelfs in a alcove, but we can take a shower at home again. Hurray!!!! We had a lot of luck with the craftsman, They were all very skilled, helpfull.and friendly.

Na drie weken hebben we een badkamer en toilet! We moeten nog wat accesoires kopen en wachten nog een paar weken op planken voor in een nis en onder de wasbakken. Maar we kunnen weer thuis douchen. Hoera!!!! We hebben zo'n geluk gehad met de vaklui. Ze waren goed in hun werk, behulpzaam en vriendelijk.

I gave my daughter the VW-van play quilt. My daughter and grandson keep the gender of the baby a sercret. But when you order a VW-van wall quilt and a VW van play quilt, I cannot help thinking my next grandchild will be a boy too!!! My daughter dislikes quilting on a quilttop. So I did stitching in the ditch around parts of the van and the zebra crossing, but the white surfaces were too big to leave it without quilting. Thats why I stitched some traffic signs in stead of quilting.
This week I will make another VW van play quilt for a friend who will be the proud father of a sun soon. Than I will quilt the quilt with meandering and small traffic signs.

I heb mijn dochter de VW-van play quilt gegeven. Zij en haar man willen niet zeggen of hun kind een jongen of meisje wordt. Maar als je een VW-bus-wandkleed en VW-bus-boxkleed vraagt, dan denk ik dat we er nog een kleinzoon bijkrijgen. Mijn dochter wil niet dat een quilt gequilt wordt!!! Daarom heb ik langs de apllicaties van de bussen en zabrapad gestikt. De witte vlakken zijn te groot om niet te quilt, dus heb ik er verkeersborden in gestikt.
 Ik ga van de week nog een VW-bus boxkleed maken voor een goede vriend die ook snel een zoon krijgt. Dan ga ik wel quilten. Meanderen met kleine verkeersborden.


This is what my daughter prefers.
But to secure the thick batting of Dutch wool I stitched in the ditch and made some traffic signs .

Dutch wool of the Isle Texel.
Very soft back.

Waiting for the baby

 I had tried another sampler with fmq just for fun. I will make four coffee placemats with fmq. I have been busy for hours to sew some coffeebeans and had major tension issues. I had to bring my sewing machine back to the shop. Problem is, they will fix it in more than two weeks!!!!! I must borrow my old sewing machine from my daughter. Two weeks without my machine is impossible.

 Ik heb nog geprobeerd een proeflap te maken, gewoon voor de lol. Ik wilde zo vier koffie-placemats maken. Ik ben uren bezig geweest om wat koffiebonen te naaien, maar het lukte niet met mijn machine. Ik heb van alles geprobeerd, maar het lukte niet om gewoon te stikken. Als ik de machine terugbreng naar de winkel duurt het meer dan twee weken voor ik de machine terugkrijg!!!! Dan mijn mijn oude machine van mijn dochter even terugvragen. Twee weken zonder naaimachine kan niet!!
It looks reasonable ..............
But the back shows major tension isseus! It costs me hours and all for nothing. But I did not like the design after all on this black cotton.

It is better not to sew for a few days. I had to start  cleaning the house with all the dust of the renovation. At first I tried to clean up every day, but that was depressing. I think one day 'making me angry' (a Dutch expression) will be enough to finish the job: a clean, tidy home with no dust on the shells! Than I had to prepare for my birthday. I will have a party for the first time in years.
When my machine is back, I am thinking of a 30 x 30 inch whole cloth with graffitty quilting. Big letters in the middle. That will be fun.

Het is ook beter even niet te naaien. Het huis moet nog worden schoongemaakt en opgeruimd na de verbuwing. In het begin van de verbouwing ruimde ik elke dag op, maar dat was een hopeloze zaak. Ik denk dat als ik me een dag flink kwaad maak, alle rommel opgeruimd is en alles in huis stofvrij, opgeruimd en schoon.
Als mijn machine terug is, wil ik gaan een whole cloth quilten van 70 x 70 cm. Grote graffitti letters in het midden. Daar zal ik veel plezier mee hebben.

The dealer for my Husqvarna Sapphire 875Q sewing  machine. They have now  three shops full with sewing machines.
Every time I visit this store, there is someone buying a sewing mahine! 

It is so nice of you stopping by,  Feel free to leave a comment.
If you have a question I will try to respond by e-mail. Please make sure your blogger profile is linked to your e-mail, otherwise I wont be able to e-mail you back.
If you need to reach me feel free to e-mail me: maartjequilt@gmail.com

Fijn dat u langs kwam, ik hoor graag van iedereen en stel je commentaar zeer op prijs.
Heb je een vraag, dan wil ik die graag beantwoorden. Zorg dat je profiel gelinkt is aan je email, dan kan ik je bereiken.
Als je mij wilt bereiken, mail me dan naar: maartjequilt@gmail.com

Thanks so much for reading/dank je voor het lezen van mijn bericht.

Love from Amsterdam, keep quilting

Maartje

dinsdag 21 oktober 2014

Lots of samplers and books

It is almost November and finally autumn arrived. No more eating on our terrace. Today it will be stormy, raining and much colder. I have been baby sitting since February and every time we go for a long walk, but today we had to stay at home for the first time! They live near the coast the place were the storm is most heavy. 
Most trees in the parcaround us house are still green, but that will change soon. So I think we can love the autumn colors soon.

Het wordt nu eind oktober  toch nog herfst. Ik pas sinds februari elke week op mijn kleinzoon en elke week hebben we kunnen wandelen. Maar vandaag stormt en regent het, Zij wonen aan de kust en daar is de storm het sterkst. De meeste bomen hier in het park zijn nog groen, maar ik denk dat we snel van de herfstkleuren kunnen genieten.This looks better after binding and quilting
The play quilt for my daughter will be finished tonight. It needs some quilting and binding. My dauchter did not want me to quilt it, but I succeeded in convincing her that it is nescesary! Three weeks to go and the baby is there, we hope healthy and well!

Het bokskleed voor mijn dochter is bijna af. Alleen de bies en dan minimaal quilten. Ze wilde liever helemaal niet dat ik het kleed doorstikte, maar ik kon haar nog net aan het verstand peuteren dat het moest. Nog drie weken en dan is de baby er. Hopelijk gezond en wel!.

I binded this week six samplers. As always I am surprised how adding a binding changes the view of a sampler. When I make a sampler with patterns I love the process of sewing, but I see a lot of mistakes and uneven stitches. So when I square the sampler after sewing I often think, that it is not good enough for a placemat gift. But binding the sampler a few weeks later makes the difference. I have six placemats ready to give away.

Als ik een sampler maak, doe ik dat om patronen te oefenen en steeds gelijkmatiger te leren stikken. Als ik de samplers na het stikkern op maat snij zie ik veel fouten en ongelijke steken. De lappen lijken me dan niets om placemats voor vrienden of familie van te maken. Als ik na een paar weken de placemats afbies is dat een wereld van verschil. Ik heb nu weer zes mooie placemats om weg te geven.
Multicolored thread with white bobbin thread.

Graffitti and with white thread in the bobbin.

Another pair with black thread in the bobbin.

Every time the patterns on a finished sampler are very tiny and I want to sew them bigger. I think I need to mark the first patterns before stitching. I hope that all patterns turn out bigger.

Steeds als ik een lap heb gestikt dan zijn de patronen kleiner dan ik wilde. Ik denk dat ik bij een volgende sampler de eerste patronen markeer. Dat moet helpen alles groter te houden.


I bought this week two books to read more about deying fabrics and quilts. They were new and I had to pay only 8 euro for both books. For the review of the first book of C. June Barnes I looked in amazon.com and I learned that the book is in English far more expensive then 4 euro! That is for the first time. Books, fabrics and everything you need for quilting is more expensive in Europe. After the renovating of the bathroom, after a week it is finished. But I had to order Coloring by accident at Amazon.com and with the costs of shipping it is more expensive. You win some, you loose some!
 I heb van de week twee nieuwe boeken over het verven van quilts en lappen gekocht bij bol.com. Voor de review van de boeken heb ik gekeken op amazon.com en ontdekte dat het boek over kleur en textuur van C. June Barnes daar vele malen duurder is als de vier euro die ik ervoor betaald heb. Dat is de eerste keer dat ik voor het quilten hier iets goedkoper kan krijgen dan in Amerika! Ik moest de verfbijbel 'Coloring by accident', kopen bij Amazon.com. Dat was dus weer flink duurder. Het kan niet altijd feest zijn.

Another book arrived from Amazon.de today. Lot of beauytiful projects and pictures.

Dit shibori-boek kwam vandaag van Amazon.de. Zulke mooie plaatjes en projecten.

Stash report
Used this Week: 4 yards
Used year to Date: 19 yards
Added this Week: 4 yards
Added Year to Date: 24 yards
Net: zero yards to my stash.

It is so nice of you stopping by, I love to hear from everyone of you, so please feel free to leave a comment.
If you have a question I will try and respond by e-mail. Please make sure your blogger profile is linked to your e-mail, otherwise I wont be able to e-mail you back.
If you need to reach me feel free to e-mail me: maartjequilt@gmail.com

Fijn dat u langs kwam, ik hoor graag van iedereen en stel je commentaar zeer op prijs.
Heb je een vraag, dan wil ik die graag beantwoorden. Zorg dat je profiel gelinkt is aan je email, dan kan ik je bereiken.
Als je mij wilt bereiken, mail me dan naar: maartjequilt@gmail.com

Thanks so much for reading/dank je voor het lezen van mijn bericht.

Love from Amsterdam, keep quilting

Maartje


dinsdag 14 oktober 2014

Renovating the bathroom/De badkamer verbouwen

Past week two very hard working experts had been busy renovating the bathroom. We hired a Dutch company, but the men working at our bathroom are Victor from Russia and Pavel from Latvia.Very skilled and very friendly. They love my coffee and home made cake and cookies. I can laugh with Victor, who speaks Dutch and English as well, and Pavel is always looking worried about my wishes and explains what is possible and what is not possible. Almost everything is possible.  They clean up every evening and return every morning very early. But there is a lot of dust in the house. So I have to dust every day. Buying and deciding all the sanitair costs a lot of time. There is always unexpted decissions to make. I had to buy everything on the Internet!!! But I am happy to go to the showroom in Amsterdam, where skilled men advise me before ordering.

De hele week zijn we bezig geweest met de renovatie van onze badkamer. Hoewel we met een Nederlands bedrijf werken, doen Victor uit Rusland en Pavel uit Letland het werk. Ze werken goed, zorgvuldig en netjes. Elke avond ruimen ze op en 's ochtends vroeg bellen ze weer aan. Met Victor, die Nederlands en Engels spreekt,  kan ik grappen maken en Pavel heeft altijd een zorgelijke trek bij elk voorstel of wens. Hij legt altijd uit wat wel of niet kan en lijkt me heel redelijk. Maar uiteindelijk komt hij met voorstellen, zodat bijna alles kan wat we willen. Maar wat gaat er een tijd zitten in iedere keer het huis stofvrij maken. Ook het kopen van het sanitair kost tijd. Er zijn zoveel dingen waaraan je moet denken. Ook dit koop je tegenwoordig op Internet, maar gelukkig is er een showroom in Amsterdam, waar ik uitstekend geholpen wordt voor ik de spullen bestel.

The shower! In twoo weeks I can take a shower.

Together with my granddaughter I discovered swimming again, but only in warm water! I always thought there was only cold water in the swimming pools! I hate jumping in cold water! But I love the warm water pool and I intend to swim every week a few times. The swimming pool is almost next door! It is a very old, but next to it, they are building a new beautiful swimming pool. On the walls in the old swimming pool are funny paintings. It make me think of new quilt projects with funny elephants and caterpillars.

Met mijn kleindochter heb ik het zwemmen weer ontdekt, maar nu in warm water! Ik dacht dat al het water in zwembaden nog altijd koud was! Ik ga nu in de strijd tegen de kilootjes elke week een paar keer zwemmen, heerlijk! Het zwembad vlakbij ons is oud, maar ernaast verschijnt al een prachtig nieuw bad. In het oude bad staan op de muur allemaal grappige tekeningen van bijvoorbeeld een olifant of duizendpoot. Ik moet daarbij steeds aan nieuwe quiltprojecten denken.


Dieting is difficult with friends from Maroc, Iran and Irak. My husband helps some students from university better understanding , better speaking and writing  Dutch. Sometimes they have diner with us and sometimes they cook for us. This weekend we went to Simo from Maroc. He and his Dutch girlfriend cooked delicious tajine withquince fruit for us and they made a delicious cheese cake with orange blossom water.
Hodda from Iran and het Iraqui husband eated with us. We cooked a Indonesian rice table for them. There are a lot of Durch peaple with roos in Indonesia, that's why Indonisian food is popular in The Netherlands. And of course it is delicious.
I swimmed three times last week and keep me diet, but I lost  no weight! Have to try it again this week.

De strijd tegen de kilo's is moeilijk met vrienden die uit Marokko, Irak en Iran komen. Mijn man helpt oudere, integrerende studenten met Nederlands voor hun studie en scripties. Zij komen af en toe bij ons eten of wij eten bij hen. Dit weekend hebben we bij Simo uit Marokko en zijn Neerlandse vriending heerlijk Marokaans gegeten. Hodda en Saïd uit Iran en Iraq hebben bij ons Indonesisch gegeten. Het hele effect van een week lijnen en zwemmen is weg!

Simo's tajine
Indonisian ricetable
I had to little  time to sew this week, but I have made two mini quilts of the bonus-fabric I dyed at the workshop of Will Opio Oguto. The inspiration of the design is an art quilt made by Will too. Follow the link and you will see this beautiful quilt/ I had just enough fabric for the tops and binding. The back is a green shade cotton, also dyed at the workshop. I used red and green thread for the quilting.
My husband said that the quilts are my first ''art guilts'. How sweet he can be!!!!

Ik had weinig tijd om te naaien deze week, maar ik heb toch deze twee miniquilts gemaakt van mijn geverfde lap op de workshop van  Will Opio Oguto. De inspiratie van het design van the miniquilts zijn ook van Wil. Volg de link en je ziet haar prachtige vogelquilt. De lap was net groot genoeg voor de top en de bies, de achterkant is lap in een lichtgroene kleur, ook van de workshop. Ik heb rood en groen garen gebruikt voor het quilten.
Mijn man merkte op dat hij deze twee quiltjes meer 'kunstwerken' vond. Wat kan hij soms lief zijn!!!!
Next week I like to sew a little bit more. I make a play quilt with four small VW-busses My daughter wants them in the same color as het wall quilt VW-bus. I have really soft woolen batting. I bought it in this excellent quiltshop: Mariana's quiltcorner.
Volgende week ga ik een boxkleed maken voor de baby van mijn dochter die over een maand geboren wordt. Vier VW-bussen erop in dezelfde kleur als haar VW-bus-wandkleed. Ik heb nog heerlijk wollen tussenvulling, gekocht in Marina's quiltcorner in Bilthoven.


A new project with VW-busses: a playmat for my pregnant daughter.

I want to make a 38 x 24 inch sampler with graffitty patterns. Just to practice new patterns.  I will use beautiful multicolored Superior thread. I need to draw a lot in my sketchbook too. Some patterns are easy to sew, but for some I need to 'train' my eye hand coordination. Of course I will try some wonderful patterns of my color book for adults.

Ik ga een 60 x 80 cm proeflap quilten met graffitty patronen. Daarvoor moet ik veel tekenen, omdat niet alle patronen even makkelijk voor me zijn. Voor veel patronen moet ik mijn oog-hand-coordinatie trainen. Natuurlijk haal ik veel patroontjes uit mijn kleurboek voor volwassenen.

Some marking and ready for the fun!
Beautiful Superior multicolored thread! 

Stash report
Used this Week: 2 yards
Used year to Date: 15 yards
Added this Week: 4 yards
Added Year to Date: 20 yards
Net: 7 yards to my stash.

It is so nice of you stopping by, I love to hear from everyone of you, so please feel free to leave a comment.
If you have a question I will try and respond by e-mail. Please make sure your blogger profile is linked to your e-mail, otherwise I wont be able to e-mail you back.
If you need to reach me feel free to e-mail me: maartjequilt@gmail.com

Fijn dat u langs kwam, ik hoor graag van iedereen en stel je commentaar zeer op prijs.
Heb je een vraag, dan wil ik die graag beantwoorden. Zorg dat je profiel gelinkt is aan je email, dan kan ik je bereiken.
Als je mij wilt bereiken, mail me dan naar: maartjequilt@gmail.com

Thanks so much for reading/dank je voor het lezen van mijn bericht.

Love from Amsterdam, keep quilting

Maartje

maandag 6 oktober 2014

Shop closed/winkel dichtAll these fat quarters for 1 euro each!

Some multicolor metal thraed!


I prefer shopping for my quilting and sewing in shops and markets. There was a excellent quiltshp with so friendly owners 10 minutes biking away from my house, but it closed a year ago. In Amsterdam are two quilt shops left, where I can buy almost anythin. The Birdblocks  and of course I can go to the famous Albert Cuyo streetmarket. But my whole live I shopped for haberdashery in a small very old shop in Hilversum, a place in the neighbourhood where a lived almost my whole live. When I visit my daughter who lives in Hilversum, we almost go every time to that shop in a very old buuilding. We have shopped for the last time there. It is closed too. For the last time, my daughter found some beautiful soft color fat quaters for me and I bought some thread for graffitty.
I had to shop on the Internet more and more. I understand that more and more shops close, but shopping is less and less fun.

Ik koop mijn naaispulletjes graag in winkels of op de Albert Cuyp. Helaas gaat het fourniturenwinkeltje in het centrum van Hilversum dicht. Het was in rommelwinkeltje in een kaal pand, maar oh zo gezellig en ze hadden van alles. Zo jammer ik kocht er al spulletjes toen de kinderen klein waren. Dat heerlijke quiltwinkeltje de Bricoleur in Tuindorp Oostzaan is ook al dicht! Het is handig om van alles op Internet te kopen, maar het winkelen wordt niet gezelliger.
Mijn dochter heeft nog wat leuke fat quarters voor me uitgezocht en samen met het metallic garen was dat mijn laatste aankoop.My eldest daughter is a teacher at a school for mentaly disabled children. She is very busy with less spare time. So Wednesday on her free day I went with my granddoughter to the swimmingpool, so my daughterr had some time to spent as she likes. I hate swimming but I was the activity my granddaughter want the most. We went to the shop to buy a swimmingsuit and of course it had to be a pink one! We went to a small swimmingpool and we were the only swimmers! I loved to swim again with my granddaughter and she was so sweet and happy in the swimmingpool. A lot of joy for both of us. I have always been a working mom and  was not longing for grandchildren. But now I have grandchildren, I am surprised it is such a joy to play with them! I feeled the baby in the stomach of my youngest daughter and I had already the same feeling.  I can not wait till it is born. Het VW-babywall hanging is finished. 


Our youngest granddaughter/ Onze jongste kleindochterOmdat mijn dochter die op een school met minderbegaafde leerlingen werkt, het ontzettend druk heeft, ben ik woensdagmiddag met mijn kleindochter naar het zwembad geweest. Heeft mijn dochter  een middagje voor zichzelf. Eerst zijn we naar de winkel gegaan om een badpak te kopen. Mijn kleindochter koos natuurlijk een rose badpak voor me uit! Ik heb in 30 jaar niet gezwommen en eerlijk gezegd vond ik tot woensdag zwemmen vreselijk, maar wat hebben we genoten allebei! Het zei me niets oma zijn toen ik nog werkte, ik wilde geen oppasoma worden. Wat zat ik ernaast, ik geniet ervan. Van de week voelde ik de kleine bewegen in de buik van mijn andere dochter. Ik kan niet wachten tot dat kleintje er is!  

I had a class fabric dyeing. The teacher is an talented art quilter: Wil Opio Oguta. You must visit her site to see her beautiful art quilts. She dyes all het fabrics! I have a lot of colored fat quarters: rainbow colors and shades of green. The piece of cotton colored with the left over dye solution is so beautiful! Next weekend I plan to dye myself. I will certainly have more classes, Wil can teach me a lot.

Ik heb een geweldige workshop textielverven gehad van Wil Opio Oguta, die zelf prachtige art quilts maakt en daarvoor al haar textiel verft. Ik heb nu een stapel gekleurde fat quarters.: regenboog kleuren en tinten groen. Het stuk katoen dat geverfd is met de restjes veerfoplossing is het mooiste geworden! Volgende week ga ik zelf verven en ik ga zeker meer cursussen volgen bij Wil. Ze kan me veel leren.


Shades of green and colorwheel pieces. I think I used to much bleu and red en to little yellow. I have to do it again.

The bonus piece: made of the left over dye solutions. Isn't it bautiful?Ik ben er ook nog in geslaagd deze week te quilten. Twee samplers met graffitty en de VW-bus wandquilt is af. Van de week nog hangt deze aan de muur in de babykamer bij mijn dochter.


I have problems with my thread tension, so I have to bring my machine to the dealer.
My grandson Guus modelling!/Kleinzoon Guus als model!

Just some ironing and than the VW-bus is ready for the wall of another grandchild. My daughter did not want me to quilt it.

This container is standing in front of our home. The renovation of the bathroom and toilet started this week. A lot of dust in the house and I could not find my make up anywhere. Untill I decided to put the laundry in the machine. Hurray, of course on the washing machine!! I have some color on my face again!

Deze container staat voor ons huis. Dat betekent dat de verbouwing van de badkamer en toilet is begonnen. Veel stof in huis en ik kon mijn make up nergens vinden. Toen ik de was in de wasmachine stopte vond ik het terug. Natuurlijk op wasmachine! Ik kan nu weer naar buiten met wat kleur op mijn gezicht.


It is so nice of you stopping by, I love to hear from everyone of you, so please feel free to leave a comment.
If you have a question I will try and respond by e-mail. Please make sure your blogger profile is linked to your e-mail, otherwise I wont be able to e-mail you back.
If you need to reach me feel free to e-mail me: maartjequilt@gmail.com

Fijn dat u langs kwam, ik hoor graag van iedereen en stel je commentaar zeer op prijs.
Heb je een vraag, dan wil ik die graag beantwoorden. Zorg dat je profiel gelinkt is aan je email, dan kan ik je bereiken.
Als je mij wilt bereiken, mail me dan naar: maartjequilt@gmail.com

Thanks so much for reading/dank je voor het lezen van mijn bericht.

Love from Amsterdam, keep quilting

Maartje