maandag 30 mei 2016

Matisse did not cut out snails!!!

Matisse: cut out snail and embroidery shapes
knipselslak en -borduur vormen
Maatisse's snail.

Still busy with Matisse. The above collage is called 'Snail' and is a hugh collage: 110 x 110 inch! I have a book for my grandchildren. It explains with a lot of pictures why and how Matisse made his cut out collages. There are a few pictures of a snail. The snail disappaers at the end of the book, because Matisse says:"I do not want the snail in my collage. I am the snail and my hospital bed is my house" I thought the cut out snail in the book was made by Matisse, but the author of the book made that cut out. The only snail Matisse made is the collage above!  I loved the snail of the book so much, so I made min's with the snail.

Nog steeds druk met Matisse.  Bovenstaande collage van Matisse heet: "Slak". Ik heb een boek van het Stedelijk Museum voor mijn kleinkinderen. In het boek wordt uitgelegd hoe en waarom Matisse zijn knipselcollages maakte. In het verhaal komen afbeeldingen van een geknipte slak voor. De slak verdwijnt aan het eind van het boek. Matisse zegt, dat de slak weg moet, omdat hij zelf de slak is met zijn ziekenhuisbed als huis. Ik dacht echt dat Matisse de slak zelf geknipt had, maar hij heeft alleen bovenstaande slak gemaakt . Ik vond de slak van het boek zo mooi, dat ik toch mini's van heb gemaakt.
I love this blue fabric, for applique like this it is perfect.
I love the little apples popping up in the fmq.

Matisse plants-apple fmq. Plants may differ in form, size and scale.

When I was browsing for more snails  by Matisse, I could not find anyone. The only snail made by Matisse is the above big, big collage. Now I realise that is why the snail in the book had to disappear before Matisse finished the collage! Too late I made two more 'Matisse snail' mini's!!

Toen ik naar meer afbeeldingen van slakken van Matisse zocht,, kon ik er geen vinden, behalve de enorme collage hieirboven, die Matisse 'Slak'noemde. Nu realiseer ik me dat dat de reden is, waarom de slak in het boek moet verdwijnen voor Matisse zijn collage in het boek af had!!! Te laar! Ik heb al twee andere Matisse slakmini's gemaakt.I used the pattern of the blue fabric for the quilting

The quilting: little snails.
I promished a follower to test the mice patterns for my owl quilt. I printed the patterns for 4 inch blocks. So these mini's were the last Matisse mini's for a while. I want to applique Betty Boops too!

Ik heb een volger beloofd de muizen patronen voor de uil quilt te testen. Ik heb depatronen uitgeprint voor blokken van 4 inch. Daarom zijn deze Matisse mini's voorlopig de laatste. Ik wil ook Betty Boops appliqueren. 


Feel free to download my patterns. You are only allowed to use them for yourself and not for commercial use . When you use my patterns, please mention my name and link in your post to the patterns. I will be pleased to recieve a picture of your work with my patterns, so I can link to your post..

Deze patronen zijn gratis te downlooaden voor eigen, niet commercieel, gebruik. Als je mijn patronen gebruikt, vermeld dan mijn naam en link in je blogbericht naar de patronen op mijn blog. Ik zou het leuk vinden een foto van je werk met mijn patronen te ontvangen, zodat ik een link naar jouw berichtje kan plaatsen.
So nice of you to stopping by. Feel free to leave a  comment. I love it.

Fijn dat u langs kwam. Ik waardeer het als u een bericht achter laat..

Love from Amsterdam and keep sewing
maandag 23 mei 2016

Matisse again: His parakeetInspired by Matisse's Parakeet
It was fun to participate in the Art blog hop of Alida of Tweety loves quilting blog.  I saw art pieces of  'fiber artists' and even laughed with Betty Boop. For me the perfect finish and a sign to take it not too seriously.

Het was leuk om deel te nemen aan de Kunst blog hop van Alida's: Tweety loves quilting blog. Ik zag prachtige quiltjes van 'textiel kunstenaressen' en heb zelfs gelachen om de bijdrage van Joan met Betty Boop. Voor mij was dat de perfecte afsluiting van de blog hop. Het was voor mij een teken alles niet te serieus te nemen.
Watching a movie is serious business!!!

It was fun to see that more quilters are inspired by Matisse and they have their own interpretations. So beautiful!!
It has been a busy twoo weeks with little Kate in hospital again. She is all right now, so when my two eldest granddaughters were with us last weekend, little Kate stayed the night as well! All three granddaughters together. That does not happen often.
When Kate was asleep, I read with my two eldest granddaughters in a book for children about Matisse: The Parakeet, the mermaid and the snail. It is about how Matisse made this art pieces and what happened with the snail. At the end of the book, the snail disappears and Matisse says: No snail, I am the snail and my bed is the house on my back! I love the shapes of  the parakeet, the snail and the apples. So I have to cut parakeets out of my paper piecing testing fabrics, So far I finished two mini's.


Het was leuk om te zien dat meerdere quilters geinspireerd zijn door Matisse en hun interpretaties te zien. Prachtig. De afsluiting van de week met Betty Boop was perfect. Een teken om het allemaal niet te serieus te nemen.
Het waren twee drukke weken met kleine Kate weer even in het ziekenhuis. Het gaat weer goed met haar. Toen vorig weekend mijn twee oudste kleindochters bij me waren heeft ze zelfs hier een nachtje geslapen! Toen ze sliep, las ik met mijn twee oudsten het boek  De parkiet, de zeemeermin en de slak voor. Het boek legt hun uit hoe hij Matisse zijn collages maakte en wat er met de slak gebeurd is. De slak verdwijnt aan het eind van het boek, omdat Matisse zegt: Ik ben de slak en het bed is een huis om mijn rug.
Ik vind de vormen van de parkiet, the appels en de slakken zo mooi dat ik deze vormen geknipt hebt uit de lapjes waar ik normaal mijn paper piecing patronen mee test. Tot nu toe heb ik twee mini's gemaakt.

The parakeet are sitting on a brench and surrounded mostly by Matisse plant meandering.

Applique with three rows of stright line stitching.

Feel free to download my patterns. You are only allowed to use them for yourself and not for commercial use . When you use my patterns, please mention my name and link in your post to the patterns. I will be pleased to recieve a picture of your work with my patterns, so I can link to your post..

Deze patronen zijn gratis te downlooaden voor eigen, niet commercieel, gebruik. Als je mijn patronen gebruikt, vermeld dan mijn naam en link in je blogbericht naar de patronen op mijn blog. Ik zou het leuk vinden een foto van je werk met mijn patronen te ontvangen, zodat ik een link naar jouw berichtje kan plaatsen.
So nice of you to stopping by. Feel free to leave a  comment. I love it.

Fijn dat u langs kwam. Ik waardeer het als u een bericht achter laat..

Love from Amsterdam and keep sewing

zondag 8 mei 2016

The pitcher and the knives

Matisse: The pitcher and the knives

Last summer there was an exhibition with collages of the paper cuts of the  French artist Henri Matisse.  You saw posters with his collage 'The Oasis' all over Amsterdam.  I was impressed and inspired by his work and made for my sketchbook a few mini's with his bright colors.
When Alida asked me to participate in her 'Art with Fabric blog hop'  I knew the artist would be Matisse again. His paper cut outs are so colorful and fun! I love the shapes, the colors and compositions of his collages.

Vorig jaar zomer was er een tentoonstelling van de knipselcollages van Henri Matisse. In heel Amsterdam hingen posters van zijn kleurrijke collage: Oase. Je kon het niet missen. Ik was geinspireerd door zijn werk en maakte verschillende mini;s voor mijn schetsboek. Toen Alida mij vroeg deel te nemen aan haar  'Art with fabric blog hop' was het voor mij duidelijk dat de artiest weer Matisse zou zijn. Ik hou van de kleuren, vormen en composities van zijn collages.

  'The Oasis' of Matisse' with his plant shapes. Last summer this poster  all over Amsterdam made me smile a lot !!

I am 'pleasant addicted' to paper piecing, but Matisse is for me raw edge applique and free motion quilting. I love the shapes of the pitcher and the woman. These shapes  are so strong! I used them for two mini's. Matisse used to dye his sheets of paper, so I used 'home dyed' fabric scraps. With a blanket stitch I aplliqued the pink pitcher, but for me that is not Matisse style. The purple woman is appliqued with three lines of straight stitches, for me that's more Matisse. I decided to embroider the plants. The fmq pattern is a meandering with Matisse plants. The size of the plants are not equal, just like Matisse's cut outs.

Ik ben prettig verslaafd aan paper piecing, maar Matisse is voor mij raw edge appliceren  en quilten uit de vrije hand.  Ik vind de vormen van de messenwerper en de vrouw zo sterk in deze collage daarom gebruikte ik ze voor twee mini's. Matisse verfde de blaadjes waaruit hij de vormen knipte zelf en ik gebruikte katoen dat ik zelf geverfd heb uit mijn doos met restjes. De rose werper heb ik met een festonsteek genaaid, maar dat vind ik toch niet typisch Matisse. De paarse vrouw heb ik met drie lijnen rechte steken vastgestikt en dat is meer Matisse. Het quilten is een soort meanderen met plant figuren van Matisse in verschillende grootte, zoals ook de plantjes op dit werk van Matisse.


The pitcher ......
...........and his knives!
The pitcher and his knives

Meandering with Matisse's plants. I hope the quilting
coatches the eye to  
Combinations of plants and other shapes of cut outs make beautiful fms too. You find them in this Matisse post with other Matisse's mini's. I always try to find shapes when I look to quilts with meandering. That is why I try to sew meandering with mtching shapes when I quilt.

Combinaties van Matisse's planten en andere knipselvormen geven ook prachtige patronen om uit de vrije hand te quilten, Ik gebruikte deze voor Matisse mini's in dit bericht. Ik vind het altijd leuk om in en quilt allerlei vormen te ontdekken  Daarom probeer ik altijd bijpassende vormen in mijn meander patronen te verstoppen.I'm so curious to see which artists inspired the other participants of the 'Art with Fabric blog hop'. I'm sure all 'Art pieces' are beautifull. Please visit the other participants to see their work.
Thanks Alida for hosting!!

Ik ben zo nieuwsgierig welke artiesten de deelnemers aan de 'Art with Fabric bloghop geinpireerd hebben! Alle werken zullen prachtig zijn. Ik hoop dat ze veel bezoekers krijgen.
Dank je Alida voor het organiseren van de blog hop!!


Monday, May 9th, 2016


Tuesday, May 10th, 2016


Wednesday, May 11th, 2016


Thursday, May 12th, 2016


Friday, May 13th, 2016My Matisse's posts:
Matisse in my sketchbook

Another Matisse fmq filler

Matisse mini's

Sketchbook fun with Matisse
Maartje Quilts in Amsterdam

dinsdag 3 mei 2016

Sketchbook: Matisse FMQ meander patternsTwo Matiasse sketchbook pages.Last summer I made quilts for my sketchbook. I wanted a book with different designs and techniques. The theme 'circles' were mini's with embroidered circles. The theme Matisse were mini's with raw edge applique inspired by the collages with paper cut outs of the French painter Matisse. For the 'Art with fabric blog hop' of Alida (starting the 8th of May) I looked at the mini's and saw the Matisse fillers again. The shappes of his paper cut outs are perfect for quilting fmq fillers. Lovely meandering combined with Matisse shapes like apples, plants. birds ....

Vorig jaar maakte ik  mini quilts voor mijn schetsboek. Ik wilde een boek maken met verschillende ontwerpen en technieken, dat ik door kon bladeren. Voor het thema cirkels borduurde ik met de machine allerlei verschillende cirkels. Voor het thema Matisse maakte ik mini's met dezelfde vormen als de cut outs van Matisse, waar vorig jaar een grote tentoonstelling was in Amsterdam. Voor de 'Art with fabric blog hop' van Alida bladerde ik door mijn schetsboek en vond ik de de meander patronen voor quilten uit de vrije hand weer. De vormen van de knipsels die Matisse in zijn collages gebruikt, (planten, appels, vogels) zijn fijn om uit de vrije hand te quilten. Perfecte vullers voor de negatieve  ruimte van een quilt.
Plant and apple filler

Another filler with plants and apples.
Elarge the picture to see the plant filler
For these small Matisse gardens I used a filler with plants in different shapes and seizes.

Voor deze tuintje mini's van Matisse gebruikte ik plantvormen  van Matisse.

A plant filler

A Matisse collage, I must try a whole cloth with fmq all these shapes and colors!


Feel free to download my patterns. You are only allowed to use them for yourself and not for commercial use . When you use my patterns, please mention my name and link in your post to the patterns. I will be pleased to recieve a picture of your work with my patterns, so I can link to your post..

Deze patronen zijn gratis te downlooaden voor eigen, niet commercieel, gebruik. Als je mijn patronen gebruikt, vermeld dan mijn naam en link in je blogbericht naar de patronen op mijn blog. Ik zou het leuk vinden een foto van je werk met mijn patronen te ontvangen, zodat ik een link naar jouw berichtje kan plaatsen.
So nice of you to stopping by. Feel free to leave a  comment. I love it.

Fijn dat u langs kwam. Ik waardeer het als u een bericht achter laat..

Love from Amsterdam and keep sewing