maandag 29 februari 2016

Chicken or not?

I
Brown with pink accents, RSC16 colors februari


Finally time to sew!! The Februari color of So Socrappy RSC16 is brown with pimk accents. I am so glad to have some beautiful brown fat quarters some with pink acccnts. Perfect fabrics to test my rooster and chicken patterns. Nobody in my family recognized chicken.1 as a chicken. So I needed to design a chicken pattern that looks like a chicken. 

Eindelijk weer tijd om te naaien. De kleur van februaris van So Scappy RSC16 is bruin met rose accenten. Ik heb een paar prachtige bruine fat quarters sommige met wat rose. Perfect voor het testen van mijn nieuwste patronen: een haan en een andere kip. Niemand herkende in mijn kipblok van vorige week een kip. Daarom moest ik een andere patroon maken dat wel op een kip leek.

Chicken.1    Block in blue/pink/purple                               Pattern

When I look at chicken.1 I still not understand, why my husband and daughter in law asked: "What is it?". They do not have the problem with chicken.2. May be the blue/pink/purple fabrics are the problem. The eye is not clear.

Al ik naar kip.1 kijk, snap ik nog niet dat mijn man en schoondochter er geen kip in herkennen. Dat probleem hebben ze niet met kip.2. Misschien had ik de verkeerde stofjes gekozen voor het blok.

Chicken.2   Block                                                       PatternBesides the chicken block I made a brown/purple rooster block. Both patterns are free to download for your own private use. Just click on the links below.

Behalve de kip heb ik ook een blok met een haan gemaakt. Bide patronen zijn vrij te downloaden. Klik op de links verderop.

I love the brown/puple batic!


Patterns/patronen


Feel free to download my patterns. You are only allowed to use them for yourself and not for commercial use . When you use my patterns, please mention my name and link in your post to the patterns. I will be pleased to recieve a picture of your work with my patterns.

Deze patronen zijn gratis te downlooaden voor eigen, niet commercieel, gebruik. Als je mijn patronen gebruikt, vermeld dan mijn naam en link in je blogbericht naar de patronen op mijn blog. Ik zou het leuk vinden een foto van je werk met mijn patronen te ontvangen.
So nice of you to stopping by. Feel free to leave a  comment. I love it.

Fijn dat u langs kwam. Ik waardeer het als u een bericht achter laat..

Love from Amsterdam and keep sewing

Maartje


maandag 22 februari 2016

Chicken and rooster


After three weeks with a lot of babysitting I find hardly time to quilt. A lot of people suffers from a nasty flew and so did half of my family. Our youngest two grandchildren, Thom  (6 weeks) and Kate (15 months) even spent some time in hospital. They are at home now and getting better, but hospital is not the place where you want to visit them.  When I find some time to sew I first need to sew another Rapunzel dress with a lot of bling bling. This time for our eldest granddaughter Sascha.

Na drie weken met veel oppassen, was er weer tijd om te naaien. Half Amsterdam had griep en ook mijn twee jongste kleinkinderen. Zij hebben zelfs in het ziekenhuis gelegen, maar zijn nu thuis en het gaat goed met ze. Wat lief worden kinderen en hun ouders bejegend in het ziekenhuis!!
Het beetje tijd dat ik had om te naaien was voor de tweede Rapunzeljurk die ik moest naaien. Nu voor onze oudste kleindochter: Sascha. Een jurk met veel bling bling. Daar is ze dol op. 

Sascha, happy with her dress!
This year I want to sew blocks with the colors of So Scappy RSC16 . Today I tested my Chicken Pattern with the colors of Februari: blue with some pink. But I was wrong with the colors! I made a pattern of a rooster too, so that test block  will be with the right colors: brown with pink accents.


Dit jaar wil ik de kleuren van  gebruiken So Scappy RSC16. Vandaag heb ik mijn  kippen patroon getest met de kleuren van  februari: blauw met wat rose. Helaas heb ik me vergist, de kleuren zijn bruin met rose. Ik heb ook een patroon gemaakt van een haan, deze ga ik in de goede So Scrappy kleuren maken: bruin met roze accenten.The pattern of the rooster I will release in my next post after testing.

Feel free to download my patterns. You are only allowed to use them for yourself and not for commercial use . When you use my patterns, please mention my name and link in your post to the patterns. I will be pleased to recieve a picture of your work with my patterns.

Deze patronen zijn gratis te downlooaden voor eigen, niet commercieel, gebruik. Als je mijn patronen gebruikt, vermeld dan mijn naam en link in je blogbericht naar de patronen op mijn blog. Ik zou het leuk vinden een foto van je werk met mijn patronen te ontvangen.
So nice of you to stopping by. Feel free to leave a  comment. I love it.

Fijn dat u langs kwam. Ik waardeer het als u een bericht achter laat..

Love from Amsterdam and keep sewing

Maartje


dinsdag 2 februari 2016

Farm patterns


All pigs!!!!


A lot of people in Amsterdam have a nasty flew and it is very busy in the hospital. Little Kate and her mother are ill too and we even need to go to the ER with little Kate. We had to stay and wait very long. The good news is, that when you have to wait long, it is not too serious. Kate was fighting  hard when she got an inhalor on her nose and after five minutes she was very tired and felt asleep. So the last five minutes with an inhalator on het nose were easy. Kate is a strong and happy girl and will be better soon. Her mother is ill too. They live a ten minute drive away, so it is possible to help them when they nee help. But it was not  possible to sew a lot. So little sewing this week, but I played with EQ and finished some patterns.

In Amsterdam zijn veel griepgevallen en het is druk in het ziekenhuis. Dat is jammer, want dat betekende dat toen mijn dochter met Kate naar de spoedeisende hulp moest, ze heel lang moest wachten. Dat is vervelend, maar betekent gelukkig ook dat het niet al te ernstig is. Ik ben naar mijn dochter toegegaan om haar te helpen en steunen. Toen Kate een inhalator op haar neus kreeg, vocht zo zo hard om er onderuit te komen, dat we haar samen met de verpleegster vast moesten houden. Ze vocht zo hard en werd zo moe dat ze na vijf minuten met kapje op haar neus in slaap viel! Kate is sterk en een vrolijke meid en zal snel beter zijn. Omdat haar moeder ook ziek is ga ik er veel helpen. Fijn dat ze dichtbij wonen.

Brave little Kate waiting with her mother on the ER

I found the time to sew a Rapunzel dress for Salijn, the daughter of my eldest daughter. She had to wait too long for the dress, but was very happy with it. She thinks her grandmother can make everything with her sewing machine. She wishes to have a a black cat suit with whaite feet!  And of course I had to sew a similar rapunzel dress for Sascha, our eldest granddaughter.

Ik heb wel tijd gevonden om voor Salijn, de dochter van mijn oudste dochter, een Rapunzel jurk te naaien. Ze heeft er lang op moeten wachten, maar was er erg blij mee. Ze denkt dat oma alles met haar naaimachine kan maken en wil nu graag een zwartepoezenpak met witte pootjes en gaatjes voor de ogen! Ze krijgt het gauw en natuurlijk moet mijn andere kleindochter, Sascha, ook een Rapunzel jurk hebben. Genoeg te doen dus.

Salijn with her Rapunzel dress.
I had to find out why she needs a black frying pan!
She had a lot of patience waiting for her dress to be finished.

I did not much quilting last week. Just some threadplaying with metallic thread to make a placemat to team up with my Wonderfil feather Placemat. It was fun to do some gingko leaves again, but I did not find the time to finish the binding.


Ik heb niet veel gequild de laatste week. Alleen wat gespeeld met metalic garen en een placemat gemaakt die bij mijn Wonderfil metallic veer placemat past. Toch leuk om weer gingko bladeren te naaien. Helaas nog geen tijd gehad voor het afbiezen.

I need a better camera, because it is not possible to see the colors
are not right and the metallic thread looks white.

Because I was to much away it was not possible to quilt a lot, But I could play with EQ everywhere with my computer. After the mad cow family patterns I challenged myself to design more farm animals patterns. It is so fun to google for the right  'models'. A pig is not that dififcult to design. Everybody will recognize a pig pattern easily as a pig pattern. But a goat needs to look like a goat and not like a calf or a sheep. After every pattern I ask my husband if he recognizes the animal. If not, I will take another model to design the pattern and starts over again.

Omdat ik te weinig thuis was, zat quilten er niet echt in. Maar ik kan met mijn computer overal met EQ7 spelen. Na de gekkekoeienfamilie-patronen wilde ik meer patronen maken van boerderijdieren. Het is leuk om modellen voor de patronen met google te zoeken. Een patroon van een varken is niet zo moeilijk te ontwerpen. Een varken is makkelijk in een patroon te herkennen, maar een geit moet ook op een geit lijken en niet op een kalf of een schaap. Als mijn man het dier niet herent in het patroon, begin is overnieuw met een ander model.


Mis Piggy: Download Pattern: 6, 8, 10, 12 and 14 inchMiss Molly.1The model for Molly.2

Does Molly.2 Does she looks like a sheep?


Next week I will publish patterns of a goat, a rooster and a chicken. The patterns are ready to publish, but I like to sew those animals before publishing. When someone of you wants to test one or more of my patterns for publishing, I would appriciate that.
I will try to sew the patterns with the colors of  So Scrappy RCS16. This moth the colors are brown with some pink and I still have to finish the Januari colors: blue with some purple. It must be fun to sew a lot of blocks on those colors and to see at the end of the year what I can do with those blocks.

Volgende week publiceer ik patronen van een geit, een kip en een haan. De patronen zijn al getekend en zijn klaar om gepubliceerd te worden. Ik ben nu bezig met de patronen te testen en zou het op prijs stel als iemand mijn patronen ook wil testen. 
Dit jaar ga ik elke maand wat blokken naaien in de kleuren van SoScrappy RSC16 kleuren. Deze maand is dat bruin met wat rose. Van januari is het blauw met wat paars. Dat heb ik nog niet gedaan.

Feel free to download my patterns. You are only allowed to use them for yourself and not for commercial use . When you use my patterns, please mention my name and link in your post to the patterns. I will be pleased to recieve a picture of your work with my patterns.

Deze patronen zijn gratis te downlooaden voor eigen, niet commercieel, gebruik. Als je mijn patronen gebruikt, vermeld dan mijn naam en link in je blogbericht naar de patronen op mijn blog. Ik zou het leuk vinden een foto van je werk met mijn patronen te ontvangen.
So nice of you to stopping by. Feel free to leave a  comment. I love it.

Fijn dat u langs kwam. Ik waardeer het als u een bericht achter laat..

Love from Amsterdam and keep sewing

Maartje