dinsdag 30 september 2014

Port and cheese at a late summer evening

We had a lovely present from a friend: a bottle of  Port and some delicious French and Dutch cheeses. To much for two, so we asked our neighbours to enjoy a cheese and port meal with us. So we sat on our terrace in the late evening sun and eat and talked outside untill eleven oçlock!!! I cannot remember sitting and eating outsite in autumn. I think it will be the last day this summer!  It is so nice to live in a neighbourhood with such nice neightbours. The very same day another neighbour brought us a cake.

We hebben van een vriend een plateau met heerlijke kazen en een fles port gekregen. Teveel voor twee, daarom hebben we de buren gevraagd om de kaas en port samen met ons soldaat te maken. Dat hebben we buiten op het terras gedaan en we hebben tot elf uur buiten gezeten. Het is waarschijnlijke de laatste avond dat dat kon dit jaar. Het is heerlijk om in een buurt met aardige buren te wonen. We kregen van een andere buurvrouw trouwens een cake dit weekend!
We intend to go on a diet after this meal!
We have been baby sitting all our four grandchildren this week. Tuesday en Wednesday we had to take care of grandchildren too. Lucky we!! But it is again few time for sewing.

We hebben op alle kleinkinderen gepast deze week. Komende dinsdag en woensdag passen we ook weer op. We vinden dat een buitenkansje, maar het betekent weinig tijd om te naaien.


14 inch x 10 inch samplers.
I finished two samplers with fmq graffity/doodling. One with half fmq patterns and another one with almost none. No feathers, paisleys and that kind of patterns. I used a multi color brildor embroidery yarn on black cotton. When I sew the samplers I see a lot of mistakes, but after finishing and when not looking to stitches but to the whole sampler I love the colors and all different patterns. I haven't not decide if the binding black or sam other fabric. Have to think about that.

Ik heb twee proeflappen met fmq graffity/doodling genaaid. Op de ene nog veel fmqpatronen, maar op de andere niet. Geen veren of paisleys. Ik heb multikluren borduurgaren van brildor gebruikt. Als ik de patronen naai, dan zie ik al die foutjes die ik maak, maar nu het af is, valt het resultaat mee. Alleen moet ik nog beslissen hoe ik de lappen afbies, Zwart of een ander patroon. Moet ik nog even over nadenken.


I find this patterns very nice for fmq, So I think that my two sandwiched samplers wil be filled with this patterns. So that is fun for in the evening. But I love this kind of more graffitty style fmq of the next picture too. It need a bigger sampler than a placemat and I need more marking. But more freedom and fantasy!. After the workshop 'cotton dyeing' next saturday, I will have a nice piece of colored cotton for this fun!

Ik vind deze patronen zo leuk, dat ik mijn twee andere samplers die klaar liggen voor fmq er voor ga gebruiken. Maar onderstaand, meer graffity-achtig patroon is ook leuk om te doen. Ik heb er een grotere proeflap voor nodig, dan de placemats die ik klaar heb liggen. Zaterdag ga ik naar de katoenverven workshop en een van de lappen die ik daar ga verven, ga ik voor dit patroon gebruiken.
Baby wall quilt
De VW is appliqued on the top of the babt wall quilt for my daughter. Only de VW-logo had to be done. She had to decide which fabric I will use for the binding. Hope she likes it!

De bus is ook vastgezet op de top van de baby quilt voor mijn dochter. Het VW-logo nog en dan afbiezen. Zij mag kiezen welke van de stofjes ik zal gebruiken. Hoop dat me dochter het mooi vindt!
The Aiming for Accuracy Quilt along quilt is still waiting to be finished. Too busy.
De aiming-for-accuracy quilt moet nog even wachten. Te druk!I also link up to

http://lizzielenard-vintagesewing.blogspot.co.uk


It is so nice of you stopping by, I love to hear from everyone of you, so please feel free to leave a comment.
If you have a question I will try and respond by e-mail. Please make sure your blogger profile is linked to your e-mail, otherwise I wont be able to e-mail you back.
If you need to reach me feel free to e-mail me: maartjequilt@gmail.com

Fijn dat u langs kwam, ik hoor graag van iedereen en stel je commentaar zeer op prijs.
Heb je een vraag, dan wil ik die graag beantwoorden. Zorg dat je profiel gelinkt is aan je email, dan kan ik je bereiken.
Als je mij wilt bereiken, mail me dan naar: maartjequilt@gmail.com

Thanks so much for reading/dank je voor het lezen van mijn bericht.

Love from Amsterdam, keep quilting

Maartje

dinsdag 23 september 2014

Time for graffitty and dyeing cotton

I did not have much time for sewing this week. I couldn't imaging how busy live for a pensioner is: parties, dinners, babysitting, keeping my house clean, helping my daughter in law who is ill. A lot of things keep me away from my sewing machine.Nooit gedacht dat het leven van een pensionada zo druk kan zijn. Afscheidsfeestje van een collega die ook met pensioen gaat, etentjes, oppassen, mijn eigen huishouden doen en mijn schoondochter helpen die ziek is. Ik kom zo te weinig achter mijn naaimachine.Other reasons for less time behind the sewing machine are graffitty and fabric dyeing. I go to a workshop fabric dyeing en had a lot to do to buy things and preparing fabrics. As a chemist I am very interested in all the information on the Internet, but I see advices that look very strange to me. For instance why soda-ash? But there is a lot real good information on the Internet. I look forward to go to the workshop and busy collecting bottles and all kind of things.Andere redenen om minder te naaien zijn graffitty en katoen verven. Ik ga een cursus volgen om mijn eigen lapjes te verven. Ik wil dat gebruiken voor whole clothes quilts. Ik moet een hele stapel spullen en lapjes meenemen naar de cursus. Ik verzamel allemaal potjes flessen. Als chemicus ben ik benieuwd naar de processen achter het verven en wat zin en onzin is van de adviezen die gegeven worden op internet. Hoe zo geen kristalsoda gebruiken en wel soda-ash? Als chemicus snap ik niet waarom. Gelukkig is er veel goede informatie over verven op internet. Ik heb erg veel zin in de cursus!!

My cotton is ready to dye!


Every week I go to an excellent bookshop. I bought coloring books for adults for my husbands sister, who has alzheimer en is coloring whole day. Last week I found coloring books for adults with a lot of patterns for graffitty quilting. I am so busy in my head with graffitty quilting and I draw patterns and lines as soon I sit down. The patterns in the book look like fmq patterns but they are not made with one continuous line. I love to find out what is possible for free motion quilting. One interesting item for instance is the difference in thickness of the lines in the patterns. The difference with zentangle drawings is that most zentangles repeat very small patterns between lines. I sandwiched four small samplers to quilt new patterns and drawings in the evening when my husband is watching baseball or a movie.

Coloring book for adults
In Castricum is een geweldige boekwinkel waar ik elke week kom. Ik kende kleurboeken voor volwassenen, omdat ik die voor de zus van mijn man koop die dement is en de hele dag kleurt. Vorige week vond ik kleurboeken met geweldige patronen voor graffiti. Met quilten uit de vrije hand teken je met een continue lijn en dat heeft beperkingen, die je niet hebt met tekenen op papier. Dus niet alle patronen uit het boek zijn ook geschikt om te quilten. De lijnen zijn niet overal even dik bijvoorbeeld. Het verschil met zentangles is, dat het niet alleen herhalen van kleine patronen tussen lijnen is. Maar veel mensen tekenen zentangels naar eigen inzicht. Zodra ik even ga zitten pak ik daarom pen en papier en het boek en ga patronen uit proberen om ze geschikt te maken voor graffiti quilten. Ik heb vier oefenquiltjes gesandwichd om de patronen te oefenen.

The leaves are worth a try with different colors green on a sampler quilt.
Lovely idea for graffitty on a quilt
Trying patterns in my sketch book
Hopping foot on the machine and have fun in the evening!
I love this multicolor thread.
But despite everything and all the drawing I managed to sew this week. I finished the first graffitty placemats with a mustard yellow binding.

Ondanks alles en het vele tekenen heb ik toch wat genaaid van de week. Mijn eerste graffiti placemats afgebiesd met mosterdgele linnen.

I worked on both WIPs. I do not like to work on my aiming-for accuracy-quilt-along-quilt, but I will prevent the piece to become an UFO. The second WIP is the VW-bus baby wall hanging for my youngest daughter. The green fabrics are her choice and I do not like green. But I like the result and the Family Tree fabric van Moda is adorable. I hope my daughter likes the result too! (She and her husband told no one if the baby is a boy of a girl. But with a VW-bus on the wall, it must be a boy in November!)Ik heb twee WIP's. De aiming-for accuracy-quilt-along-quilt is gesandwichd en langs de witte lapjes doorgestikt. Van de week moet deze verder gequild worden en afgebiesd. Ik zal blij zijn als de quilt af is en op de logeerbank ligt. De VW-bus baby-wandquilt for mijn jongste dochter schiet lekker op. De groene lapjes zijn haar keus, ik hou niet van groen, maar het wordt mooi. Het Family Tree stofje van Moda is zo leuk dat ik met veel plezier aan de bus werk. Nu maar hopen dat de aanstaande moeder blij is met het resultaat. Mijn dochter en schoonzoon willen niet vertellen of de baby een jongen of meisje wordt, met met zo'n VW-bus aan de muur, moet het wel een jongen worden toch?).


Stitching in the ditch

It is so nice of you stopping by, I love to hear from everyone of you, so please feel free to leave a comment.
If you have a question I will try and respond by e-mail. Please make sure your blogger profile is linked to your e-mail, otherwise I wont be able to e-mail you back.
If you need to reach me feel free to e-mail me: maartjequilt@gmail.com

Thanks so much for reading

Love from Amsterdam, keep quilting

Maartje


dinsdag 16 september 2014

Lovely home, babysitting and graffity.

We moved ten months ago to this house, 10 minutes away by bus or by bike from the centre of Amsterdam. It is a very quiet place with friendly neighbours. I preferred living in the center of Amsterdam, but that was not an option for my husband. And he was right. We enjoyed our big teracce with all the sun of this year summer. And I love to go downtown and enjoy busy Amsterdam whenever I want, but enjoy as well the birds and trees at home.

We zijn nu tien maanden geleden verhuisd naar dit huis tien minuten per fiets of bus van het centrum van Amsterdam. Heerlijk  rustig en vriendelijke buren. Ik wilde liever in het centrum van Amsterdam wonen, maar dat leek mijn man niets. En hij had gelijk. We genieten op ons heerlijke terras deze zonovergoten zomer. Ik vind het heerlijk om de drukte van Amsterdam in te gaan, maar kan genieten van alle vogels en bomen hier.


We love to live in one of these houses with a big, big terrace next to this parc with lots and lots of birds. When I walk through this parc with my granddaughters there are lots of things to discover.

We wonen hier heerlijk aan de rand van dit park. Als we hier met onze kleindochters lopen is er altijd veel te ontdekken.

Every Thursday we take care of our youngest grandson and this weekend he is here! We are so proud to help his parents and of course he is a very special boy! A little complication, we need to take care of our other grandson too! So granddad will stay at home and I go Saturday afternoon to Utrecht to look after this also very special boy and play with the eldest granddaughter.

Iedere donderdag passen we op onze jongste kleinzoon en dit weekend is hij bij ons. We zijn blij dat wij zijn ouders kunnen helpen en natuurlijk is het een heerlijk ventje!!! Een kleine complicatie, we moeten ook op onze andere kleinzoon passen. Dus opa blijft thuis en ik ga zaterdagmiddag en -avond naar Utrecht, om op dat ook al heerlijke ventje te passen.

Grandson on Leah Day quilt


I made this week another chicken placemat en intend to make another 12 of them. A nice present to give to the children when it is Easter! I am early this year.
Ik heb deze week nog een kippenplacemat gemaakt. Er komen er nog 12 bij. Een goed kado om aan de kindeeren te geven met Pasen! Ik ben er vroeg bij dit jaar!The VW-bus baby quilt/wallhanging is on his way. My daughter wants a white background. But I think the fabric she choosed voor the biggest part of the car is too light for a white background. We had to buy another fabric, when she is back on Friday. She does not want the wall hanging quilted, so I spray basted the top before stitching the parts on the top.

De VW-bus baby quilt/wandkleed begint te lijken. Mijn dochter wilde een witte achtergrond. Ik ben bang dat haar stof voor de bovenkant van de bus dan te licht is. Dat moet ze zelf maar even aangeven als ze volgende week terug is van vakantie. Ze kan dan eventueel andere stof kopen. Ik mag de quilt niet quilten, dus lijm ik de lagen aan elkaar voor ik de busdelen op de quilt stik.


I found this week the blog of Karlee Porter and her beautiful graffitty quilting. I was amazed. The designs of her quilts are so beautiful. She has such beautiful patterns and combination of patterns. So I draw a lot of her patterns in my sketchbook, sandwiched a black cotton ( 90 cm x 70 cm) and put my new hopping foot on my machine. I took all the blue and green threads out of the box with Isacords and enjoyed more than 12 hours of quilting fun. It is still practice.  I will cut this piece in placemats. I have some mustard green fabric for the binding. In October I plan to dye some fabrics and quilt them for real with my own design. I think about an owl in a tree by night.

Ik heb van de week het blog gevonden van Karlee Porter en haar prachtige graffity-quilting. Ik ben verbaasd over haar patronen, combinaties en design. Dus ik teken haar patronen in mijn schetsboek als ik maar even tijd heb. Ik heb mijn nieuwe quiltvoet op de machine gezet, al mijn groene en blauwe garens uit de doos gehaald en een quiltje van 90x70 cm vol gequilt met 'graffity'. Meer dan 12 uur plezier. Het is een oefenstuk, dus ik snij er placemats van. Ik heb mosterdgroene stof om ze af te biezen. Ik ga in oktober katoen verven en dan echt mooie graffity quilts maken met een echt design. Ik denk aan uilen in het bos.

The sandwich and threads.detail

detail

a page in my sketchbookIt is so nice of you stopping by, I love to hear from everyone of you, so please feel free to leave a comment.
If you have a question I will try and respond by e-mail. Please make sure your blogger profile is linked to your e-mail, otherwise I wont be able to e-mail you back.
If you need to reach me feel free to e-mail me: maartjequilt@gmail.com

Thanks so much for reading

Love from Amsterdam, keep quilting

Maartje

dinsdag 9 september 2014

Practice combined with some threadplay: chickens!

After a pause of almost a year it is nice to sew and quilt again. I still have to unpack almost all my quilt stuff and install everything in my own room. I do not have my favourite fmq-foot and I miss it. But I can quilt with my embroidery foot on my machine. I do not not have my quilttable and in my box are only a few colours of thread, but I love to practice and hear the sound of my machine. It is so relaxing!!!

Na bijna een jaartje is het fijn om weer te quilten. Mijn quiltspullen zitten nog in de dozen en ik heb geen quilttafel en maar een paar kleuren garen. Zelfs mijn favoriete quiltvoet heb ik niet, zodat ik moet quilten met het borduurvoetje. Maar het is heerlijk om te oefenen en het geluid van de machine weer te horen.


I sandwiched some white cotton I found and draw a chicken on every sandwich. Some threadplay and than practicing stippling and micro stippling. What a fun.
I did not wait untill I finally can unpack my boxes with fabrics, but bought some yellow fabric to bind these mini-quilts.

Ik heb drie mini quiltjes gemaakt. Een kip getekend en mijn meanderen om de kippen en micro-meanderen in de kippen geoefend. Zo leuk!!
Toch maar niet gewacht op de dozen met mijn quiltspulletjes en gele katoen gekocht om deze quiltjes af te maken.I need to practice my 'stippling consistency'.
When I am echoing or when I am micro-stippling I need to slow down the speed of my machine. I heard someone tell in a You Tube fmq video: "Needle fast, hands slow!". I am repeating this mantra when I quilt.  When I am stippling, I am going too fast with my hands and the stitches are too big. So I need to speed up my machine!

Bij het echoën of micro-meanderen zet ik de snelheid van mijn machine lager. Ik hoor bij het quilten steeds de woorden uit een fmq-tutorial van YouTube: "Naald snel, handen langzaam!". Dit mantra herhaal ik voortdurend als ik quilt. Maar bij het gewoon meanderen, moet de snelheid van de naald omhoog. De steken zijn anders te groot!

I still have my Quilt Along WIP, but the next project will be for my youngest daughter. I will be grandma again within two months! Everything is going allright this time. She looks great and feels great. She 'ordered' a quilt with a big VW-bus. She found it on Pinterest. We bought the fabrics today.

I heb mijn Quilt Along Whip, maar het volgende project wordt een quilt voor mijn jongste dochter. Ik wordt weer oma over twee maanden. Alles gaat goed dit keer en ze ziet er prima uit en voelt zich prima. Ze heeft een quilt 'besteld' met een grote VW-bus, die ze gevonden heeft op Pinterest. We hebben de stofjes vandaag gekoocht, samen met de gele katoen voor de kippen.

Our VW-bus wil be green.


And finally, visit on Monday this linky party http://bambisyr-evaj.blogspot.nl/ You wil see a lot of nice quilts for inspiration. Like these lovely placemats:

Made by BambiIt is so nice of you stopping by, I love to hear from everyone of you, so please feel free to leave a comment.
If you have a question I will try and respond by e-mail. Please make sure your blogger profile is linked to your e-mail, otherwise I wont be able to e-mail you back.

If you need to reach me feel free to e-mail me: maartjequilt@gmail.com

Thanks so much for reading

Love from Amsterdam, keep quilting

Maartje

dinsdag 2 september 2014

Back in business - TerugI was not able to quilt for a long time, so I did not blog for a long time.  I would like to thank everybody who send me an email to let me know they miss me on the Internet. I was surprised. So kindfull!!! But I am back and well! I feel fine.
In the mean time we moved to a new place. All the quilt-stuff is in boxes. Two weaks ago I finally  unpacked the first box and put my sewing machine on the table. I found some unfinished fmq samplers and tried to fmq. I had to look for the right color yarn, but when I solved that problem I could make the first stitches. A little  rusty. Not the machine but me. I had to find the right pace and length of the stitches. So many mistakes! Not a beginner again, but I made a lot of mistakes. But who cares! I love to sew and practice again. But it was nice to hear the sound of my machine again.


Ik heb een tijd niet geblogd en geguild. I wil iedereen bedanken die mij mailde om te vragen hoe het met me was, gedurende mijn afwezigheid van het Internet. Zo aardig!!! Maar ik ben terug en voel me goed.
We zijn inmiddels verhuisd en alle quiltspullen zijn nog ingepakt. Twee weken terug heb ik de eerste quiltdoos uitgepakt en de naaimachine op tafel gezet. Ik vond enkele proeflappen die ik nog niet helemaal volgequild had en nadat ik de juiste kleur garen had gevonden, ben ik begonnen. Wat viel dat tegen. Ik heb veel fouten gemaakt en moest de juiste snelheid en steeklengte weer vinden. Maar wat kan het me schelen, ik quilt weer!
Om wat meer te oefenen heb ik een grote proeflab in vlakken verdeeld en in verschillende niet te moeilijke patronen doorgestikt.

To practice I decided to make a big sampler with happy colours. After fmq I cut it in pieces and made those colourfull placemats with different bindings. I am sure I will find a friend who would like to have them.
I wanted to try different types of patterns, but I need to draw a lot on paper to get the pace and flair back.I love this meandering pattern. It is easy and my own design (if that is possible!).
Een heerlijk te naaien patroon. Mijn eigen ontwerp (als dat mogelijk is).I found these picture on my pinterest. I remember finishing the border of this  top too. I made it for the 2013 aiming for accuracy quilt along. The top is taped on the door of our old home. I will look for this UFO to make it a WIP. I will sandwich it and practice for hours and hours my fmq skills.

I vond deze foto van een top van een quilt along vorig jaar. Ik kan me herinneren dat de randen er ook al aanzitten. De top is hier getaped aan de deur van ons oude huis. Ik ga van deze UFO een WIP maken. Dan kan ik veel uurtjes mijn fmq-vaardigheden oefenen.

I need to look for all the finishes of these quilt along.
Ik moet toch kijken naar al de mooie quilts van deze quilt-along!


It is nice to sew and blog again. Het is fijn om weer te naaien en bloggen.

It is so nice of you stopping by, I love to hear from everyone of you, so please feel free to leave a comment.
If you have a question I will try and respond by e-mail. Please make sure your blogger profile is linked to your e-mail, otherwise I wont be able to e-mail you back.

If you need to reach me feel free to e-mail me: maartjequilt@gmail.com

Thanks so much for reading
Keep quilting

Maartje