woensdag 22 april 2015

ZebraZ quilt and sketchbook

My first ZebraZ-block. 
Lot of birthdays this week, but there was a little bit time to sew. I am busy with collecting black and white fabrics for a ZebraZ-quilt. It is a block of Laran of Sew Fresh Quilts Her tutotial is as always excellent. I have twenty different fabrics untill yet, so I will sew 20 ZebraZ blocks at least. I am thinking about a father and mother ZebraZ block with zebra stripes. I will call the quilt "What is wrong with our DNA?". My table if full with cutted fabric. !! It is funny and everybody knows it, but I find out better piecing comes with practice too. I still make mistakes, but far less than with piecing my elephants. Hurray!!!! But the head of the ZebraZ needs some attention. 

Veel verjaardagen van de week, maar er was toch tijd om wat te naaien. Ik zoek lappenwinkels waar ik kom af voor lapjes met wit en zwarte prints voor mijn ZebraZ-quilt. Het block is van Lorna van Sew Fresh Quilts. De tutorial is zoals altijd uitstekend. Ik heb tot nu toe twintig verschillende lapjes, dus het worden minimaal 20 blokken. Er komen nog een wat grotere vader en moeder ZebraZ bij en het quilt krijgt de naam: "Wat is wrong with our DNA?". Mijn tafel ligt vol met gesneden lapjes! 
Het is grappig en iedereen weet het al, maar ik ontdek dat het naaien van blokken ook beter gaat naarmate je meer blokken naait!. I maak nog steeds fouten, maar veel minder dan met de olifanten. Hoera!!! Maar kijkend naar de foto. zie ik dat er nog even naar het hoofd gekeken moet worden.

The pile of black and whites
Another sketchbook page.
When I am babysitting by my husbands sun on monday I bring my sewing machine and a empty sketchbook page with me. When little Guus is sleeping (and he sleeps a lot) I can sew for my sketchbook, It is save for Guus when he is crawling on the floor, because I do not need pins. This sampler is one of the last pages with the theme circles.

Als ik appas bij de zoon van mijn man op maandag, neem ik mijn naaimachine en een lege schetsboek pagina mee. Als kleine Guus slaapt, kan ik naaien. Het is veilig voor Guus, want ik heb dan geen spelden nodig. Hij kan dus veilig kruipen over de vloer. Deze pagina is een van de laatsten met het thema cirkels.
It is so nice of you stopping by.  Feel free to leave a comment. I love it.

Fijn dat u langs kwam, ik hoor graag van iedereen en stel je commentaar zeer op prijs.

Thanks so much for reading/dank je voor het lezen van mijn bericht.

Love from Amsterdam and keep quilting

Maartje

maartjequilt@gmail.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten